nous quirofans tauli web cirurgia

Presentació

El Servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu està constituït per 30 cirurgians i 10 residents (2 per any), i està dividit en 8 unitats de cirurgia especialitzada:

 • Atenció Primària
 • Cirurgia Endocrina - Cap i Coll
 • Cirurgia de la Mama
 • Coloproctologia
 • Cirurgia Esofagogàstrica
 • Cirurgia Hepatobiliopancreàtica
 • Malalt Agut (urgències)
 • Cirurgia de Paret Abdominal

L'activitat assistencial es centra en:

 • Consultes externes
 • Sala d'hospitalització (30-35 pacients ingressats principalment a la segona planta de l'edifici Ripoll).
 • Activitat quirúrgica: al quiròfan central (cirurgies i/o pacients més complexes) i al Centre Quirúrgic Ambulatori (pacients que no necessiten ingrés hospitalari)

Estem especialitzats en la cirurgia del càncer, tractant quirúrgicament tota mena de càncer digestiu, de cap i coll i de mama. La majoria de les cirurgies (neoplàsica i benigna) es realitzen amb criteris de mínima invasió, com són la cirurgia laparoscòpica i la robòtica (amb experiència acreditada).

Un dels seus pilars és l'atenció multidisciplinar al politraumàtic greu per part de la unitat del malalt agut (urgències), essent el Parc Taulí centre de referència de pacients politraumàtics. Mantenim des de fa vint anys un sistema de monitorització d'efectes adversos, que ens permet detectar possibles problemes i implementar millores de control, seguretat i tractament del pacient. S’han iniciat circuits entre el Servei de Cirurgia i l’atenció primària per afavorir una actuació mes dinàmica.

El pacient és el nostre principal objectiu. Tota cirurgia necessita una preparació preoperatòria minuciosa, des del diagnòstic en comitès multidisciplinaris, i l'optimització del pacient en les millors condicions abans de la cirurgia. El control postoperatori segueix uns protocols estrictes de recuperació precoç sota el control d'un equip d'infermeria especialitzat. Al pacient se’l comunica l’existència de protocols d’informació en tot tipus de cirurgies, per informar-lo i donar-li seguretat abans, durant i després de la cirurgia.

Desenvolupem una intensa activitat investigadora, amb l’existència de grups de recerca consolidats i altres emergents reconeguts per la Generalitat de Catalunya, en estreta relació amb la Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT). El nostre Servei és promotor i lidera múltiples projectes multicèntrics de recerca clínica que han estat publicats a les millors revistes científiques de la nostra àrea. Entre altres premis del Servei, destacar l'any 2022 el Premi a la millor publicació de l'Associació Espanyola de Cirurgia (AEC).

Alhora, mantenim un alt compromís amb la docència. Els metges interns residents (MIR) segueixen l'itinerari formatiu de cursos de formació i tenen un seguiment personalitzat pels tutors de residents. El nostre Servei va crear el llibre informàtic del resident (LIR) que s’utilitza actualment a l'AEC i tenim l'experiència més important de l'Estat en el control de la formació assistencial i de recerca.

Així mateix, tenim especial dedicació a l'estudiant de Medicina, com a futur metge/ssa i possible cirurgià/ana. Tot el Servei participa en les pràctiques quirúrgiques diàries i les activitats de la Unitat Docent de la UAB, als cursos 3r, 4t, 5è i rotatori, en especial pels seus professors associats i permanents (catedràtic i titular).

Directora del Servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu

Foto de Mercè Vergara Gómez

Laura Mora López