Docència


Docència per a residents de Pediatria i àrees d'influència

Programa de formació de residents de Pediatria (Documents oficials del BOE)

Docència de pregrau

Des del curs 2010-2011, metges del servei de Medicina Pediàtrica imparteixen classes de pregrau de l'especialitat a les aules docents de la CSUPT, per als estudiants de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de 5è curs:

Docència de postgrau

Cursos

 • Curs de Formació Continuada per als membres del Servei i obert a pediatres externs

  Les sessions clíniques generals del Servei s'integren dins un Programa de Formació Continuada. Són sessions diàries, de dimarts a divendres, sobre:

  • Temes de Pediatria General i especialitats pediàtriques
  • Temes pediàtrics d'especialitats generals
  • Protocols assistencials
  • Sessions bibliogràfiques
  • Sessions de casos clínics oberts o tancats
  • Sessions radiològiques
  • Sessions anatomoclíniques
  • Seminaris per a residents
  • Sessions de discussió de comunicacions/pòsters a presentar en Congressos
    
 • Curs d'atenció al politraumàtic pediàtric

 • Cursos de RCP Bàsica

 • Curs de RCP Neonatal avançada

 • Cursos de doctorat

Sessions

 • Sessions de coordinació assistencial amb Atenció Primària

Màsters