Activitat global

Mercedes Rigla Cros - Directora del Servei d'Endocrinologia i Nutrició

Aquesta especialitat està integrada amb l'Atenció Primària de l'ICS.

 20212022
Altes
Altes convencionals aguts 6 9
Estada mitjana 13 5,44
TOTAL ALTES 6 9
 20212022
Intervencions quirúrgiques
Cir. Major Ambulatòria - -
Cirurgia Menor 1.175 1.088
TOTAL INTERVENCIONS 1.175 1.088

 

 20212022
Activitat ambulatòria
Primeres visites 6.709 5.879
Visites successives 18.782 19.868
TOTAL VISITES 25.491 25.747
Sessions hospitals de dia 2.831 2.854