Hospital de Sabadell

Activitat global

Mercedes Rigla Cros - Directora del Servei d'Endocrinologia i Nutrició

Aquesta especialitat està integrada amb l'Atenció Primària de l'ICS.

  2019 2020
Altes
Altes convencionals aguts 7 4
Estada mitjana 6,14 4,5
TOTAL ALTES 7 4
  2019 2020
Intervencions quirúrgiques
Cir. Major Ambulatòria 1 -
Cirurgia Menor 905 863
TOTAL INTERVENCIONS 906 863

 

  2019 2020
Activitat ambulatòria
Primeres visites 4.092 3.725
Visites successives 14.263 15.543
TOTAL VISITES 18.355 18.268
Sessions hospitals de dia 3.555 2.679