Presentació

Aquest servei assistencial està integrat en el catàleg de prestacions de la Corporació Sanitària Parc Taulí.

En aquest espai oferim informació bàsica sobre els facultatius que hi formen part, la ubicació dels dispositius d'atenció, les dades de contacte i, si s'escau, l'enllaç a la pàgina web pròpia del servei/unitat.

Coordinadora del Servei de Neurocirurgia

Eva Cardona Gallego