Docència

Docència

Cursos de formació realitzats

I Curso Teórico-Práctico de Ecografía para el Acceso Vascular en Nefrología

  • 19-20 febrer 2009

Programa de formació específica

Objectiu: programes de rotació per dotar d'entrenament als professionals relacionats amb l'accés vascular per aconseguir una formació Integral en el maneig del AV que els permeti dur-la a la pràctica en la seva tasca assistencial.

Cursos intensius

Rotacions per a residents (1-3 mesos)

A) Incorporació a la dinàmica assistencial. Objectius:

  • Aprendre a col·locar el catèter d'hemodiàlisi de manera ecodirigida.
  • Aprendre a realitzar el mapeig del pacient candidat a la realització de l'accés vascular.
  • Aprendre a realitzar la monitorització ecogràfica de l'accés vascular.
    • Reconeixement de patologia: estenosi, trombosi, aneurismes, pseudoaneurismes, anomalies anatòmiques, punció ecoguiada, etc.
    • Mesurament del flux.
    • Orientació a la presa de decisions terapèutiques en el context multidisciplinar amb cirurgia vascular, radiologia intervencionista i infermeria.

B) Incorporació a alguna de les línies de recerca actives.

Altres esdeveniments