Hospital de Sabadell

Recerca i Innovació

Recerca

Línies de recerca:

  • Accés Vascular i inflamació
  • Biomarcadors pronòstics en la infecció del catèter d'hemodiàlisi
  • Monitorització ecogràfica de l'accés vascular natiu
  • Aproximació al maneig conservador de l'estenosi de l'accés vascular natiu
  • Variables predictives del mapeig prequirúrgic
  • ButtonHole
  • IMT i AV
  • Tractament intervencionista Vs quirúrgic en l'estenosi postanastomótica
  • Intel·ligència artificial

Innovació