Hospital de Sabadell

Programa d'Accés Vascular

Programa d'Accés Vascular

Docència

Cursos de formació realitzats

I Curso Teórico-Práctico de Ecografía para el Acceso Vascular en Nefrología

 • 19-20 febrer 2009

Programa de formació específica

Objectiu: programes de rotació per dotar d'entrenament als professionals relacionats amb l'accés vascular per aconseguir una formació Integral en el maneig del AV que els permeti dur-la a la pràctica en la seva tasca assistencial.

Cursos intensius

Rotacions per a residents (1-3 mesos)

A) Incorporació a la dinàmica assistencial. Objectius:

 • Aprendre a col·locar el catèter d'hemodiàlisi de manera ecodirigida.
 • Aprendre a realitzar el mapeig del pacient candidat a la realització de l'accés vascular.
 • Aprendre a realitzar la monitorització ecogràfica de l'accés vascular.
  • Reconeixement de patologia: estenosi, trombosi, aneurismes, pseudoaneurismes, anomalies anatòmiques, punció ecoguiada, etc.
  • Mesurament del flux.
  • Orientació a la presa de decisions terapèutiques en el context multidisciplinar amb cirurgia vascular, radiologia intervencionista i infermeria.

B) Incorporació a alguna de les línies de recerca actives.

Altres esdeveniments


Content of 9th Congress of Vascular Access Society


Recerca

Línies de recerca:

 • Acceso vascular e inflamación
 • Biomarcadores pronósticos en la infección del catéter de hemodiálisis
 • Monitorización por ecografía
 • Acceso vascular y repercusión hemodinámica
 • Modelos predictivos del fracaso precoz y tardío
 • ButtonHole
 • Fisiopatología del desarrollo de la estenosis
 • Tratamiento de la estenosis
 • Simulación computacional
 • Modelos predictivos basados en Inteligencia Artificial

InnovacióAmb l'objectiu d'optimitzar la cura i els recursos de què depèn el pacient amb insuficiència renal avançada que requereix la construcció o manteniment d'un accés vascular, s'ha desenvolupat un programa protocol·litzat que inclou els següents dispositius assistencials i processos:

Dispositius assistencials

 1. Consulta Externa en Nefrologia, per al seguiment de l'Accés Vascular per ecografía.
 2. Consulta Externa Conjunta Nefrologia - Cirurgia Vascular, per al mapeig prequirúrgic, orientació i priorització de la indicació del rescat quirúrgic de la patologia de l'Accés Vascular.
 3. Quiròfan Cirurgia Vascular, per a la creació de l'Accés Vascular i tractament quirúrgic de les complicacions.
 4. Unitat de Radiologia Intervencionista, per al suport diagnòstic per imatge en el mapeig i patologia de l'accés vascular, tractament intervencionista de les complicacions (angioplàstia, trombectomía, col·locació de stent, etc.,), col·locació amb suport fluoroscòpic del catèter tunelitzat, tractament intervencionista de les complicacions associades al catèter tunelitzat i col · locació amb suport fluoroscòpic de catèter transitori complex.
 5. Unitat de Diàlisi d'Aguts. Per a la col · locació del catèter transitori.
 6. Unitat de Diàlisi de crònics. Per al seguiment in situ del pacient que requereix el control prediàlisi.

Processos

 • Preparació per a la creació de l'Accés Vascular: Mapeig sistemàtic prequirúrgic amb ecografia i angiografia en funció de la necessitat (consulta Nefro-Vascular)
 • Cirurgia: creació de l'Accés Vascular, prioritzada a la urgència clínica amb l'objectiu de disminuir el catèter al pacient incident en hemodiàlisi.
 • Seguiment de l'Accés Vascular:
  • Consulta Externa en Nefrologia monogràfica. Seguiment per ecografía.
   • Maduració de l'accés vascular
   • Monitorització del flux
   • Diagnòstic de patologia
   • Seguiment de l'accés vascular patològic fins a la necessitat de tractament
   • Priorització protocol·litzada del tractament ajustat a la urgència clínica
  • Consulta Externa Nefro-Vascular. Seguiment per ecografía.
   • Orientació i priorització del tractament quirúrgic de les complicacions ajustat a les característiques del pacient (Situació cardiològica, filtrat glomerular, punció ecoguiada del AV en espera del tractament evitant catèter, llit vascular residual, etc)
  • Radiologia Intervencionista. Seguiment per ecografia / angiografia en el pacient tributari
  • Unitat d'Hemodiàlisi de Crònics:
   • Seguiment in situ del pacient que requereix punció ecoguiada
   • Diagnòstic per ecografia en situ de patologia en l'Accés Vascular disfuncionant
  • Unitat d'Hemodiàlisi d'Aguts:
   • Col·locació ecoguiada catèter transitori no tunelitzat
 • Tractament de les complicacions de l'Accés Vascular:
  • Radiologia Intervencionista
  • Fístula - Empelt:
   • Angioplàstia
   • Trombectomia
   • Col·locació de stent
  • Catèter:
   • Angioplàstia de la beina de fibrina
   • Striping
  • Cirurgia:
   • Reconstrucció del AV en estenosi / trombosi
   • Síndrome de robatori:
    • DRIL
    • RUDI
    • PAVA
    • Cirugía de recurso

Més articles...