Ser resident al Parc Taulí

Tria el Parc Taulí per a la teva formació sanitària!

Especialitats

Places acreditades per especialitat

Especialitat

Places acreditades

Anàlisis Clíniques 1
Anatomia Patològica 2
Anestesiologia i Reanimació 4
Angiologia i Cirurgia Vascular 1
Aparell Digestiu 2
Cardiologia 1
Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu 3
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 4
Cirurgia Pediàtrica 1
Dermatologia Medicoquirúrgica i Venerologia 1
Endocrinologia i Nutrició 1
Farmàcia Hospitalària 2
Hematologia i Hemoteràpia 1
Medicina Intensiva 3
Medicina Interna 5
Nefrologia 1
Neurologia 1
Oftalmologia 1
Oncologia Mèdica 2
Otorrinolaringologia 1
Pneumologia 1
Radiodiagnòstic 3
Reumatologia 1
Urologia 1
Unitat Docent Multiprofessional Geriatria
Infermeria Geriàtrica 2
Geriatria 3
Unitat Docent Multiprofessional Obstetrícia i Ginecologia
Infermeria Obstetricoginecològica 4
Obstetrícia i Ginecologia 3
Unitat Docent Multiprofessional Pediatria i àrees específiques
Infermeria Pediàtrica 3
Pediatria i àrees específiques 6
Unitat Docent Multiprofessional de Salut Laboral
Medicina del Treball  1
Infermeria Salut Laboral 1
Unitat Docent Multiprofessional Salut Mental
Infermeria en Salut Mental 3
Psicologia Clínica 4
Psiquiatria 3
Psiquiatria Infantil i de l'Adolescència  2
Total places 79
         
Places acreditades per a formació hospitalària
Especialitat Places acreditades
Medicina Familiar i Comunitària 9
Infermeria Familiar i Comunitària 1