Hospital de Sabadell

UHE Síndromes de Sensibilització Central

UHE Síndromes de Sensibilització Central

Coordinadors

Jordi Gratacós Masmitjà - Director del Servei de Reumatologia

Jose Antonio Monreal Ortiz - Cap de Servei de Salut Mental Adults

Referents

Jordi Gratacós Masmitjà - Servei de Reumatologia (Fibromiàlgia)
Joaquim Oristrell Salvà - Servei de Medicina Interna (Fatiga crònica)
Jose Antonio Monreal - Salut Mental Parc Taulí (Depressió i dolor crònic):
Judith Sánchez Manubens - Àmbit Pediàtric