Hospital de Sabadell

Informació del centre

Informació del centre

Presentació

L'Hospital de Sabadell dóna assistència especialitzada, integral, personalitzada i de qualitat, de forma programada i urgent a les persones en situació de malaltia aguda o d'agudització de malaltia crònica.

L'Hospital de Sabadell és un dels set centres del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (CCSPT). Té, juntament amb altres quatre, gestió centralitzada dins la Corporació: UDIAT Centre Diagnòstic, Albada Centre Sociosanitari, Salut Mental Parc Taulí, Atenció Primària Parc Taulí i Atenció a la Dependència). Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA té personalitat jurídica pròpia i el Consorci n’és el soci únic.

Missió

 • Donar una assistència especialitzada, integral, personalitzada i de qualitat de forma programada i/o urgent, a les persones en situació de malaltia aguda o agudització de malaltia crònica.
 • Considerar els aspectes relacionats amb la prevenció, el control, la rehabilitació i la reintegració del malalt sota els pricipis de priorització basats en la prevalença, la severitat i la complexitat dels seus problemes de salut.
 • Fomentant l'ús més pertinent dels dispositius existents mitjantçant la cooperació amb altres agents del sistema sanitari.

Organització de l'Hospital de Sabadell i cartera de serveis

Àrea d'Especialitats Mèdiques

 • Aparell Digestiu
 • Cardiologia
 • Dermatologia
 • Endocrinologia i Nutrició
 • Hematologia i Hematoteràpia
 • Hospitalització Domiciliària
 • Malalties Infeccioses
 • Medicina Interna
 • Nefrologia
 • Neurologia
 • Oncologia
 • Pneumologia
 • Reumatologia

Àrea d'Especialitats Quirúrgiques

 • Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor
 • Angiologia i Cirurgia Vascular
 • Cirurgia General i Digestiva
 • Cirurgia Maxil·lofacial
 • Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
 • Cirurgia Plàstica (reconstruccions mamàries)
 • Cirurgia Toràcica
 • Neurocirurgia
 • Oftalmologia
 • Otorinolaringologia
 • Urologia

Àrea d'Atenció a la Dona i a l'Infant

 • Cirurgia Pediàtrica
 • Ginecologia i Obstetrícia
 • Medicina Pediàtrica

Serveis transversals

 • Atenció Primària
 • Diagnòstic per la Imatge
 • Farmàcia
 • Laboratori
 • Medicina Intensiva - Àrea de Crítics
 • Medicina Nuclear
 • Patologia
 • Medicina Física i Rehabilitació
 • Urgències
   

Director del servei - Joaquim Oristrell Salvà

  2012 2013
Altes
Altes convencionals aguts 800 798
Estada mitjana 13,11 12,34
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 1 3
TOTAL ALTES 801 801
  2012 2013
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional - 3
Cirurgia Menor 73 60
TOTAL INTERVENCIONS 73 60

 

  2012 2013
Activitat ambulatòria
Primeres visites 1.823 1.851
Visites successives 4.486 4.124
TOTAL VISITES 6.309 5.975
Sessions hospitals de dia 577 677

 


Cap de l'Àrea de Malalt Crític - Ana Rosa Ochagavía Calvo

  2012 2013
Ingressos
Total ingressos
2.051 2.093
Estada mitjana 4,44 4,76
Derivacions a altres Serveis de l'Hospital 1.792 2.090
  2012 2013
Altes
Altes convencionals aguts 232 241
Estada mitjana 9,49 8,63
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) - -
TOTAL ALTES 232 241

 


Director del servei - Carles Bardají Pascual

  2012 2013
Altes
Altes convencionals aguts 464 443
Estada mitjana 3,95 3,83
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 530 512
TOTAL ALTES 994 955
  2012 2013
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 445 441
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 532 513
Cirurgia Menor 254 231
TOTAL INTERVENCIONS 1.231 1.185

 

  2012 2013
Activitat ambulatòria
Primeres visites 2.899 2.693
Visites successives 2.836 2.850
TOTAL VISITES 5.735 5.543
Sessions hospitals de dia 9 71