Hospital de Sabadell

Uncategorised

Uncategorised

El conjunt de les visites s'acostumen a organitzar en 1 o 2 dies de la mateixa setmana, per tal de minimitzar els desplaçaments a l'hospital. Les visites s'intenten concentrar amb la finalitat d'evitar absències escolars i facilitar la conciliació familiar.ewvtj eojerhth

 


r yerh rtj yjjyÓscar Escuder de la Torre - Director Servei de Cirurgia Maxil·lofacial

Facultatius

Arturo Díaz CarandellJuan Antonio Molina Montes

AEM. Asociación Española de Microcirugía ( microcirugia.org )
Col·legi Oficial de Metges de Catalunya (COMB) ( www.comb.es )
Centre de Cirurgia Experimental de la Mútua Sabadellenca, Fundació Privada (www.cirexp.com )
Societat Rumana de Microcirurgia ( www.rjhrm.ro )
Societat Italiana de Microcirurgia ( www.microchirurgia.org )
Societat Turca de Microcirurgia ( www.turkmicro.org )


La medicina d'urgències i emergències és l'àrea de la medicina que treballa en l'assistència, la docència i la investigació de tots els processos urgents, que s'identifiquen com a situacions imprevistes i subjectives (depenen de la vivència de cada ciutadà), que requereixen d'una resposta el més immediata possible i que es prioritzen d'acord amb el nivell de gravetat.

Un dels motius que ens va impulsar a la creació d'aquesta web va ser orientar els ciutadans sobre què representa a la nostra societat la medicina d'urgències i emergències i, més concretament, sobre com ens organitzem al Servei d'Urgències de l'Hospital de Sabadell per oferir la millor assistència als nostres usuaris. A través d'aquest espai volem posar a disposició del ciutadà un 'manual pràctic' d'aquest servei, tant des de la vessant organitzativa com d'informació assistencial.

A grans trets, el Servei d'Urgències de l'Hospital de Sabadell es caracteritza per disposar de:

 • Un equip de professionals preparats en habilitats i coneixements propis de les situacions urgents, amb capacitat per afrontar situacions amb gran càrrega emocional, partint de fonaments morals de respecte a la persona, la comunicació i la proporcionalitat i amb capacitat de gestionar un elevat nombre d'urgències i treballar davant de la mirada de tots.El mapa d'aquests professionals el configuren:
  • Un sistema mixt de metges (adjunts del Servei d'Urgències, metges especialistes, metges especialistes en formació i estudiants de medicina)
  • Infermeria pròpia d'urgències (infermeres, tècnics/ques en cures auxiliars d'infermeria (TCAI), portalliteres, estudiants d'infermeria i en cures auxiliars d'infermeria)
  • Personal propi d'admissions d'urgències (administratius, conserges d'informació i conserges d'enllaç)
  • Tècnics en radiologia, secretàries, tècnics en manteniment, mecàniques de la neteja i guàrdies de seguretat.
 • Un sistema de treball organitzat en circuits externs acordats [CatSalut (atenció primària) i 061-SEMSA] i circuits interns consensuats per nivells de gravetat.
 • Dispositius extrahospitalaris d'atenció primària urgent amb capacitat per assumir demandes assistencials urgents de nivell 5 i 4 de gravetat i algunes de nivell 3.
 • Dispositius intrahospitalaris d'atenció urgent especialitzada amb capacitat per assumir les demandes assistencials urgents de nivell 3, 2 i 1 de gravetat que requereixen major nivell de tecnificació.

Tots som part de l'engranatge del Vallès Occidental Est. Si les persones que pertanyem al món de les urgències i els ciutadans treballem mà a mà amb respecte i paciència, cuidem les instal·lacions i seguim els circuits establerts, els treballadors d'urgències podrem oferir-los la màxima qualitat i una resposta el més ràpida i precisa possible.

Ma. Luisa Iglesias

Directora del Servei d'Urgències
Hospital de Sabadell
Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí