Hospital de Sabadell

Servei de Cirurgia Maxil·lofacial

Servei de Cirurgia Maxil·lofacial

Òscar Escuder de la Torre - Director del Servei de Cirurgia Maxil·lofacial

  2019 2020
Altes
Altes convencionals aguts 178 140
Estada mitjana 4,12 5
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 181 179
TOTAL ALTES 359 319
  2019 2020
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 165 115
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 181 179
Cirurgia Menor 993 1.213
TOTAL INTERVENCIONS

1.339

1.507

 

  2019 2020
Activitat ambulatòria
Primeres visites 1.565 1.549
Visites successives 3.262 2.984
TOTAL VISITES 4.827 4.533

 


Facultatius

Óscar Escuder de la Torre - Director Servei de Cirurgia Maxil·lofacial

  • Artur Díaz Carandell
  • Alfonso Mogedas Vergara
  • José Antonio Molina Montes

 Aquest servei assistencial està integrat en el catàleg de prestacions de la Corporació Sanitària Parc Taulí.

En aquesta portada oferim informació bàsica sobre els facultatius que hi formen part, la ubicació dels dispositius d'atenció, les dades de contacte i, si s'escau, l'enllaç a la pàgina web pròpia del servei.