Hospital de Sabadell

Servei de Cirurgia Toràcica

Servei de Cirurgia Toràcica

Josep Belda Sanchís - Responsable del Servei de Cirurgia Toràcica
Manuela Iglesias Sentís - Coordinadora del Servei de Cirurgia Toràcica a l'Hospital de Sabadell

  2019 2020
Altes
Altes convencionals aguts 156 133
Altes Cirurgia Major Ambulatòria 2 -
Estada mitjana 6,76 6,5
Total alt 158 133
  2019 2020
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 118 112
Altes Cirurgia Major Ambulatòria 2 -
Total intervencions 120 112

 

  2019 2020
Activitat ambulatòria
Primeres visites 182 169
Visites successives 788 732
Total visites 970 901

 


Facultatius

pendent - Responsable del Servei de Cirurgia Toràcica
pendent - Coordinador del Servei de Cirurgia Toràcica a l'Hospital de Sabadell

  • Josep Belda Sanchís
  • Manuela Iglesias Sentís
  • Carme Obiols Fonoll
  • Roser Saumench Perramon


El Servei de Cirurgia Toràcica de l’Hospital de Sabadell presta serveis en tots els àmbits del diagnòstic i tractament de les malalties quirúrgiques del tòrax, excepte del trasplantament pulmonar.

L’activitat més rellevant és l'estadificació i tractament quirúrgic del càncer de pulmó, però també el tractament d’altres malalties tumorals i no tumorals que afecten al propi pulmó i a altres òrgans del tòrax, com la pleura, la tràquea, la paret toràcica, el mediastí i el diafragma.

Tanmateix, participa activament en diversos aspectes de la docència de l'especialitat i de recerca clínica.