Hospital de Sabadell

Servei d'Hematologia i Hemoteràpia

Servei d'Hematologia i Hemoteràpia

 Immaculada Roig Martínez - Directora del Servei d'Hematologia i Hemoteràpia

  2019 2020
Altes
Altes convencionals aguts 181 150
Estada mitjana 16,25 13,83
Total altes 181 150
  2019 2020
Activitat ambulatòria
Primeres visites 1.803 1.665
Visites successives 18.031 15.508
Total visites 19.834 17.173
Sessions hospitals de dia 3.932 3.296

 


Facultatius

Immaculada Roig Martínez - Directora del Servei d'Hematologia i Hemoteràpia

 • Marta Gómez Núñez
 • Montserrat Martínez de Sola (Servei de Laboratori)
 • Maria Luz Muñoz Marín (Servei de Laboratori)
 • Granada Olga Perea Duran (Servei de Laboratori)
 • Sonia Piernas Pontanilla
 • Elena Ramila Herrero
 • Laura Segura de la Torre
 • Joan Alfons Soler Campos
 • Xavier Vilaseca Creus

Professionals residents en formació

 • José Ignacio Navarro Martínez
 • Jordi Piedra Sánchez
 • Sara Sotorra Arribas
   


L’hematologia és l’especialitat mèdica que es dedica al tractament de pacients amb malalties hematològiques, estudiant la sang i els òrgans hematopoètics (moll de l’os, ganglis limfàtics, melsa, etc...)

El Servei d’Hematologia de la Corporació Sanitària Parc Taulí s’encarrega del diagnòstic, tractament i seguiment tant d’hemopaties benignes com malignes, així com dels trastorns d’hemostàsia i el control del tractament anticoagulant oral.

La dedicació és assistencial, clínica i de laboratori així com també docent i de recerca.

Es participa en el desenvolupament i la aplicació de diferents assajos clínics des de la fase I (nous fàrmacs) fins la fase III (estudis aleatoris) per intentar oferir als nostres pacients els millors tractaments i l’accés a nous fàrmacs.

Directora del Servei d'Hematologia i Hemoteràpia

Fotografia de Imma Roig Martínez

Imma Roig Martínez