Hospital de Sabadell

Servei de Pneumologia

Servei de Pneumologia

Eduard Monsó Molas - Director del Servei de Pneumologia

  2019 2020
Altes
Altes convencionals aguts 653 453
Estada mitjana 13,22 12,53
Total altes 653 453
  2019 2020
Activitat ambulatòria
Primeres visites 5.818 4.569
Visites successives 8.424 10.890
Total visites 14.243 15.459
Sessions hospitals de dia 2.395 2.377

 


Facultatius

Eduard Monsó Molas - Director del Servei de Pneumologia

 • Cristian Domingo Ribas
 • Miguel Gallego Díaz
 • Manuel Luján Torne
 • Mª José Masdeu Margalef
 • Daniel Monserrate Mitchell
 • Concepción Montón Soler
 • Amalia Moreno Gómez de Bonilla
 • Miren Josune Ormaza Landabaso
 • Javier Pomares Amigo
 • Ana Isabel Sogo Sagardia
 • Laura Vigil Giménez
 • Guadalupe Bermudo Peloche
   

Professionals residents en formació

 • Miriam Bullich Ramon
 • Carles Grimau Chapinal
 • Luis Adolfo Urrelo Cerrón
 • Josep ramón Cugat Garcia


El Servei de Pneumologia actua de referència per a prop de mig milió de persones habitants del Vallés Occidental, i la seva tasca assistencial es focalitza en el diagnòstic i tractament de les patologies de l'aparell respiratori, en els àmbits d’atenció al pacient agut hospitalitzat, i crònic en hospital de dia i consulta externa. El Servei consta d’unitats de trastorns ventilatoris del son, ventilació no invasiva, endoscòpia intervencionista, al·lèrgia respiratòria, malalties intersticials i càncer de pulmó. En recerca, es Grup Reconegut per la Generalitat de Catalunya i forma part de la xarxa Ciberes del Instituto de Salud Carlos III, amb línies d’investigació en malaltia pulmonar obstructiva crònica, asma, càncer de pulmó, infecció respiratòria, son i ventilació.

Unitats del Servei de Pneumologia

Pneumologia

Unitat del Son

Director del Servei de Pneumologia

Foto d'Eduard Monsó Molas

Eduard Monsó Molas