Presentació

El Servei d’Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor de l'Hospital de Sabadell l'integren un grup de professionals motivats i implicats en la millora assistencial.

El servei té com a missió la prestació de l’atenció especialitzada en els àmbits on es requereix la seva participació, per tal de:

  • Garantir la realització de tots els procediments terapèutics i/o diagnòstics de caràcter quirúrgic.
  • Garantir la realització de totes aquelles tècniques que necessiten la col·laboració de l’anestesiòleg per millorar el confort dels pacients i augmentar l’eficàcia del procediment.
  • Controlar la recuperació post-anestèsica de tots els pacients en els seus diferents graus de complexitat.
  • Assegurar el tractament del dolor agut i crònic.
  • Proporcionar atenció continuada les 24 hores del dia en tots els procediments urgents i per a l’atenció del pacient crític i a la dona embarassada.

Tot l'anterior, oferint una atenció de màxima qualitat i seguretat al pacient amb la implicació de tots els professionals.

Director del Servei d'Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor

Foto de Fernando Martínez López, director del Servei d'Anestesiologia

Fernando Martínez López