Foto de l'equip del Servei de l'Aparell Digestiu

Activitat detallada

Mercè Vergara Gómez - Directora del Servei de l'Aparell Digestiu

  2021 2022
Endoscòpia i proves funcionals digestives
Colonoscòpies 4.670 4.210
Gastroscòpies 2.863 3.431
Colangiografia Retrògada Endoscòpica 224 215
Ultrasonografia endoscòpica 261 234
Càpsula endoscòpica 121 187
Enteroscòpia 37 37
Total 8.176 8.314
  2021 2022
Hospital de Dia Hepato-Digestiu
Paracentesis 320 251
Biòpsies hepàtiques 49 50
Infusions Ferro 321 291
Sagnies 102 127
Infusions de biològics 1.002 1.106
Transfusions d'hemoderivats 97 35
Fibroscan 810 1.263