Foto de l'equip del Servei de l'Aparell Digestiu

Qui som

Mercè Vergara Gómez - Directora del Servei de l'Aparell Digestiu. Coordinadora de la Unitat d'Hepatologia.

Xavier Calvet Calvo - Coordinador de la Unitat de Gastroenterologia
Eva Martínez Bauer - Coordinadora de la Unitat d'Endoscòpia Digestiva

Facultatius Unitat de Gastroenterologia

Eduard Brunet i MasFoto d'Eduard Brunet. Especialista en Aparell Digestiu des del 2020. Doctor en Medicina en 2022. Docent del Màster en Patologia de l’Aparell Digestiu de la UOC. Les seves àrees d'interès són la malaltia inflamatòria intestinal i la colitis microscòpica. Publicacions relacionades amb diferents aspectes de l’especialitat.

 

 

Xavier Calvet Calvo - Coordinador de la Unitat de Gastroenterologia. Foto de Xavier CalvetEspecialista en Aparell Digestiu. Metge Consultor d’Aparell Digestiu. Coordinador de l’Unitat de Gastroenterologia i de Malaltia Inflamatòria IntestinaI. Catedràtic del Departament de Medicina de l’UAB. Coordinador del Màster en Aparell Digestiu de l’UAB. Coordinador del grup de recerca sobre Helicobacter pylori i malaltia inflamatòria intestinal. Més de 350 articles publicats a revistes científiques, a més de múltiples capítols de llibre. Ex-president de la Societat Catalana de Digestologia.

 

Laura P. Llovet SotoFoto de Laura Llovet. Especialista en Aparell Digestiu des de 2017. Doctora en Medicina al 2022 per la UB. Màster oficial en Investigació Clínica: Especialitat d’Hepatologia per la UB (2018). Les seves àrees d’interès són la patologia pancreàtica i de la via biliar. Publicacions relacionades amb diferents aspectes de l’especialitat.

 

 

Luigi MelcarneFoto de Luigi Melcarne. Especialista en Aparell Digestiu des de 2016. Les seves àrees d'interès són la malaltia inflamatoria intestinal i els trastorns motors esofàgics. Publicacions relacionades amb diferents aspectes de l’especialitat.

 

 

 

Anna Puy Guillén Especialista en Aparell Digestiu des del 2021. Màster en Patologia de l’Aparell Digestiu per la UOC (2021). Les seves àrees d’interès són la malaltia inflamatòria intestinal i la colitis microscòpica.

 

 

 

Albert Villoria Ferrer. Foto de Albert VilloriaEspecialista en Aparell Digestiu des del 2003. Diplomatura estadística en ciències de la salut per la UAB al 2006. Fellow in Gastroenterology. European Board of Gastroeneterology 2006. Doctor en Medicina per la UAB des del 2011. Premi extraordinari doctorat 2011. Professor associat de la Facultat de Medicina de la UAB. Les seves àrees d'interès són la malaltia inflamatòria intestinal i les proves funcionals digestives.

 

Facultatius Unitat d'Hepatologia

Meritxell Casas Rodrigo. Foto de Meritxell CasasEspecialista en Aparell Digestiu des de 2006. Doctora en Medicina per la UAB des del 2015. Les seves àrees d'interès són l’esteatosi hepàtica, el carcinoma hepatocel.lular, les hepatitis virals i la cirrosi i les seves descompensacions. Publicacions i documents de consens relacionats amb diferents aspectes de l’especialitat.

 

 

J. Alberto Ferrusquía Acosta. Especialista en Aparell Digestiu (2016). Màster oficial en Investigació clínica: especialitat d’Hepatologia (2017). Doctor en Medicina a la Universitat de Barcelona (2021). Les seves àrees d'expertesa són: la cirrosi i les seves descompensacions, la hipertensió portal i les malalties vasculars hepàtiques. Publicacions, capítols de llibre i documents de consens relacionats amb diferents aspectes de l’especialitat.

 

 

Mireia Miquel Planas- Tutora MEF. Especialista en Aparell Digestiu. Doctora en Medicina per la UAB. Tutor de residents d'aparell digestiu. Professora associada a la Facultat de Medicina de la Universitat de VIC. Docent del Màster en Patologia de l’Aparell Digestiu de la UOC. Les seves àrees d'interès són les hepatitis virals, l’esteatosi hepàtica, la cirrosi i les seves descompensacions. Publicacions i documents de consens relacionats amb diferents aspectes de l’especialitat.

 

 

Jordi Sánchez Delgado- Tutor MEF. Foto de Jordi SánchezEspecialista en Aparell Digestiu des de 2004. Doctor en Medicina per la UAB des del 2013. Tutor de residents d'aparell digestiu. Màster en Coaching Sanitari. Docent del Màster en Patologia de l’Aparell Digestiu de la UOC. Les seves àrees d'interès són la cirrosi i les seves descompensacions. Publicacions i documents de consens relacionats amb diferents aspectes de l’especialitat.

 

 

Cristina Solé Martí. Foto de Cristina SoléEspecialista en Aparell Digestiu (2014). Màster oficial en Investigació clínica: especialitat d’Hepatologia (2014). Beca PFIS (2014). Doctorat en Medicina a la UB (2019). Docent de Màster oficial en Investigació Clínica de la Universitat de Barcelona. Docent del Màster en Patologia de l’Aparell Digestiu (Interact). Membre del comitè científic de l’àrea de cirrosi de la Societat Catalana de Digestologia. Les seves àrees d'expertesa són: la cirrosi i les seves descompensacions. Publicacions, revisions, capítols de llibre i documents de consens relacionats amb diferents aspectes de l’especialitat.

 

 

Foto de Mercè Vergara

Mercedes Vergara Gómez - Directora del Servei de l'Aparell Digestiu. Coordinadora de la Unitat d'Hepatologia. Especialista en Aparell Digestiu des de 1996. Doctora en Medicina per la UAB en 2001. Professora associada de la UAB des de 2008. Docent del màster en patologia de l’Aparell Digestiu de la UOC. Les meves àrees d’interès les hepatitis virals, malalties hepàtiques autoimmunes i el carcinoma hepatocel·lular amb publicacions nacionals i internacionals amb participació en documents de consens de l’especialitat.

 

Facultatius Unitat d'Endoscòpia Digestiva

Leticia Hernández Sánchez-Carnerero

Especialista en Aparell Digestiu des del 2020. Les seves àrees d'interès són la patologia esòfag-gàstrica i els procediments endoscòpics diagnòstics i terapèutics.

 

 

Félix Junquera FlórezFoto de Fèlix Junquera

Especialista en Aparell Digestiu al 1995. Doctor en Medicina a l’any 2000 per la UAB. Premi extraordinari del Doctorat l'any 2000. Ha desenvolupat el programa d'ecoendoscòpia i ha posat en marxa múltiples tècniques de terapèutica avançada (ablació amb radiofreqüència, full thickness resection i dissecció endoscòpica de la submucosa). Les principals àrees d'interès són l'endoscòpia oncològica i terapèutica.Salvador Tarek Machlab Mashlab. Foto de Salvador TarekEspecialista en Aparell Digestiu. Professor associat clínic a la UAB. Postgrau en Ultrasonografia Endoscòpica avançada. Màster en Endoscòpia Digestiva Avançada. Doctorant per la UAB. Àrees d’interès en la profilaxi, diagnòstic i tractament endoscòpic de la patologia oncològica digestiva, estudi de la microbiota i tractament dels trastorns funcionals digestius.

 

 

Alba Lira AguilarFoto d'Alba Lira

Especialista en Aparell Digestiu des de 2018. Professora associada clínica de la UAB. Màster en endoscòpia digestiva avançada. Les seves àrees d’interés són la patologia bilio-pancreàtica, el càncer digestiu hereditari i la patologia polipòsica colònica a nivell clínic. A nivell endoscòpic centrada en la endoscòpia avançada de budell prim i colon I lectura de capsula endoscòpica.

 

Eva Martínez Bauer - Coordinadora de la Unitat d'Endoscòpia Digestiva. Foto d'Eva MartínezEspecialista en Aparell Digestiu des de 2001. Doctora en Medicina per la UAB des del 2008. Màster en “Proceso de Datos Sanitarios con SPSS Stadistics”. Professora de la Assignatura de pregrau “Endoscopia Digestiva y Terapeútica” a la Facultat de Medicina de la UAB des de 2014. Les seves àrees d’interès són la sedació en Endoscòpia, diagnòstic i tractament de lesions de colon preneoplàsiques i neoplàsiques en estadi inicial. Publicacions i documents de consens relacionats amb diferents aspectes de l’especialitat.

 

Valentí Puig Diví - Tutor MEF. Foto de Valentí PuigEspecialista en Aparell Digestiu des de 1994. Tutor de residents d'aparell digestiu. Docent del Màster en Patologia de l’Aparell Digestiu de la UOC. Les seves àrees d'interès són la patologia pancreàtica i l’endoscòpia digestiva avançada. Publicacions i documents de consens relacionats amb diferents aspectes de l’especialitat.

 

 

Jordi Vives Moreno. Especialista en Aparell digestiu des de 2021. Màster en Patologia de l'Aparell Digestiu de la Universitat Oberta de Catalunya (2021). Formació de "Experto Universitario en endoscopia avanzada del tubo digestivo de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva" per la Universidad Católica de Murcia (2022). Actualment doctorand en medicina en la UAB. Les seves àrees d'interès són la l'endoscòpia digestiva diagnòstica i terapèutica.

 

 

Miguel Martínez Guillen. Especialista en Aparell Digestiu des de 2015. Curs de especialització en ultrasonografia endoscópica (UOC). Docent del màster en patologia de l’Aparell Digestiu (Interact). Doctorand del departament de Medicina de la UAB. Àrees de interés en endoscòpia clínica i terapéutica i malalties bilio-pancreàtiques.

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionals residents en formació

 • Ariadna Altadill Mauri
 • Carla De Sarraga Puges
 • Luis E. Frisancho Morales
 • Belén García Sagué
 • Isabel Laucirica López-Palacios
 • Berta López Sáez
 • Andrea Peña Rosado
 • Claudia Torras Verneda

Infermeria

Vanessa González Sequero - Coordinadora d'Hospital de dia de Digestiu i de consulta externa
Montserrat Masip Barrafon - Coordinadora d'Endoscòpia Digestiva

 • Endoscòpia: 17 infermeres i 7 TCAI
 • CCEE/Hospital de dia: 3 infermeres i 2 TCAI
 • Hospitalització: 13 infermeres i 13 TCAI

Assaigs clínics, investigació i gestió de dades clíniques

 • Sergio Lario García
 • Antònia Montserrat Torres
 • Mª José Rodríguez Lázaro