Foto de l'equip del Servei de l'Aparell Digestiu

Unitat d'Hepatologia

Mercedes Vergara Gómez - Coordinadora de la Unitat d’Hepatologia

L’objectiu general de la Unitat d’Hepatologia és donar atenció integrada amb criteris d’efectivitat, eficiència, sostenibilitat i excel·lència als pacients amb malaltia hepàtica crònica, compensada o descompensada, que pertanyen a l’àrea de referència de la Corporació Sanitària Parc Taulí.

Les grans directrius són:

  1. Assegurar la prevenció, el diagnòstic i el tractament dels pacients amb malalties hepàtiques amb el millor nivell de qualitat. La Unitat va assolir l’acreditació de la Unitat d’Hepatologia otorgada per la Asociación Española de Enfermedades del Hígado.
  2. Promoure la col·laboració en la planificació de la cobertura de les necessitats assistencials a l’àrea de primària i a l’hospital.
  3. Fomentar la formació continuada amb l’assistència a cursos i congressos de la especialitat, la docència per la qual cosa anualment coordina i realitza cursos adreçats a metges de família i a residents de l’hospital sobre l’atenció als pacients amb malaltia hepàtica.
  4. Incentivar la recerca dels professionals per mantenir i millorar la qualitat assistencial als pacients amb malalties hepàtiques.

Aquesta Unitat pertany al Servei de l'Aparell Digestiu des de l'any 2005.