Foto de l'equip del Servei de l'Aparell Digestiu

Unitat d'Endoscòpia

Eva Martínez Bauer - Coordinadora de la Unitat d’Endoscòpia

L'objectiu de la Unitat d'Endoscòpia és la realització de procediments endoscòpics digestius, tant diagnòstics com terapèutics, assegurant que es compleixen els criteris de qualitat de les exploracions, mantenint la seguretat i el confort dels pacients.

A la Unitat es realitzen les exploracions endoscòpiques dels àmbits d'hospitalització, consulta externa, atenció primària i d'altres centres hospitalaris.

Actualment 7 professionals formen part de la Unitat, que disposa de 4 sales i una sala de recuperació dotada amb 6 lliteres, 2 infermeres i un lliterer.

Es disposa d'una sala de radiologia compartida per a la realització d'aquelles exploracions en què és necessari el control radiològic (CPRE, col·locació de pròtesis, dilatacions, etc.).

A la tarda, en una de les sales es fan estudis funcionals digestius, pHmetria i manometria alta i baixa.

També es realitzen guàrdies d'endoscòpia digestiva d'urgències fora de l'horari laboral, garantint la cobertura durant tot l'any. Des de l'any 2010 es fan guàrdies de forma coordinada amb CS Terrassa, donant cobertura als dos centres.

Les tècniques endoscòpiques disponibles són: endoscòpia digestiva alta, colonoscòpia, CPRE, ecoendoscòpia, enteroscòpia i càpsula endoscòpica. Des de l'any 2015 es realitza cribratge poblacional de càncer colorectal. Es realitzen més de 10.000 tècniques a l'any, de les quals aproximadament la meitat corresponen a colonoscòpies diagnòstiques o terapèutiques.

La Unitat és centre de referència de diversos hospitals que deriven pacients per CPRE, ecoendoscòpia, enteroscòpia i càpsula endoscòpica. Com a tècniques d'endoscòpia avançada, es realitza tractament del diverticle de Zenker, radiofreqüència HALO i resecció de paret completa (FTR). Fa 2 anys, en col·laboració amb el Servei de Cirurgia, vam ser pioners a Espanya en instaurar la tècnica de endoscòpia combinada amb cirurgia laparoscòpica (CELS).

En un futur pròxim (menys d'un any) està prevista la construcció d'un nou espai amb 8 sales, dues d'elles terapèutiques i plomades per a procediments de terapèutica complexa.

Aquesta nou espai comportarà un augment del personal d'endoscòpia i la possibilitat d'implementació de noves tècniques d'endoscòpia, com ara POEM, dissecció i altres.