Informació per als professionals

 Cartera de serveis

  • Assistència integral al pacient crític complex de patologia mèdica o quirúrgica.

  • Monitoratge invasiu i no invasiu de funcions vitals: cardiovascular, respiratòria, neurològica, renal i metabòlica.

  • Ús de tècniques invasives i no invasives per al diagnòstic i el tractament de suport vital avançat.

  • Suport artificial d’òrgans/sistemes cardiovascular, respiratori, neurològic, renal i metabòlic-nutricional.

  • Maneig clínic dels potencials donants d’òrgans sòlids i teixits.

  • Maneig i suport dels pacients procedents de Radiologia Vascular Intervencionista.

  • Tractament altament complex en l’àmbit del xoc, insuficiència respiratòria aguda, pacient politraumàtic, infeccions greus, patologia neurològica crítica i intoxicacions, entre d’altres.

  • Suport assistencial i acompanyament a l’entorn del pacient amb patologia aguda crítica o situacions de final de la vida.

Enllaços d'interès