Unitats

Unitat de Cures Intensives i Crítics II

La Unitat de Cures Intensives compta amb 27 habitacions monitorades per a pacients amb patologia crítica complexa i necessitat de tractament de suport vital avançat.

La Unitat de Crítics II compta amb 12 habitacions monitorades per a pacients de risc intermedi, patologia crítica moderada i necessitat de cures específiques de l’àrea de crítics.

 

Àrea Prehospitalària

L’àrea Prehospitalària realitza la seva activitat professional tant en l’àmbit terrestre com l’aeri mitjançant els dispositius Vehicle d’Intervenció Ràpida (VIR), la Unitat de Suport Vital Avançat Medicalitzada (USVAM) i l’helicòpter sanitari (HS), d'acord als convenis de col·laboració amb el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), pel que l'activació sempre procedeix de la Central de Coordinació Sanitària (CECOS).

L’activitat assistencial ofereix atenció les 24 hores al dia durant els 365 dies de l'any, i compta amb serveis primaris, on s'atenen els pacients "in situ" per a posteriorment traslladar-lo a un centre sanitari (hospital o CUAP) o àdhuc ser donats d'alta; i serveis secundaris o interhospitalaris. Addicionalment, es realitzen exercicis de situacions especials o catàstrofes conjuntament amb d'altres cossos d'emergències, com Bombers de la Generalitat o Mossos d'Esquadra.

L’àrea d’atenció mèdica de l'àmbit terrestre es desenvolupa fonamentalment en la regió sanitària de Barcelona Metropolitana Nord i dóna suport a altres regions sanitàries si s’escau.

Pel que fa a l’àmbit aeri el Sistema d’Emergències Mèdiques compta amb un total de quatre helicòpters sanitaris operatius durant el dia, dels quals l’únic helicòpter amb un servei d’atenció continuada les 24h és el de l’Hospital Parc Taulí. La prestació d’aquest dispositiu ajuda a garantir l’equitat al sistema sanitari públic a tot el territori català, reduir el temps d’assistència sanitària i reduir el temps de trasllat interhospitalari, a més de millorar la cobertura sanitària en les zones perifèriques.