Activitat global

Jaume Almirall Daly - Director del Servei de Nefrologia

  2018 2019
Altes
Altes convencionals aguts 273 240
Estada mitjana 10,31 12
Total altes 273 240
  2018 2019
Activitat ambulatòria
Primeres visites 1.753 863
Visites successives 4.277 5.182
Total visites 6.030 6.045
Sessions hospitals de dia 4.380 4.097

 

  2018 2019
Activitat de diàlisi
Sessions d'hemodiàlisi crònics 24.589 24.589
Sessions d'hemodiàlisi aguts    
Total sessions hemodiàlisi    
Dies en diàlisi peritoneal    
  2018 2019
Pacients tractats en diàlisi crònica
Hemodiàlisi crònics    
Diàlisi peritoneal