Hospital de Sabadell

Informació per als professionals

Recerca

Línies de recerca

 • Programa de Accés Vascular per hemodiàlisis (PAV) (Dr. J. Ibeas).
 • Hipertensió arterial (Dr. J. Almirall).
 • Risc cardiovascular - Rigidesa arterial - Insuficència renal (Dr. J. Almirall).
 • Insuficiència renal crònica avançada (Dr. JC Martínez Ocaña).
 • Diàlisi peritoneal (Dra. E. Ponz).
 • Limitació esforç terapèutic i voluntat anticipades en hemodiàlisi (Dr. A. Rodríguez Jornet).
 • Tractament conservador i pronòstic en la insuficiència renal crònica (Dr. M. García).

Docència

Docència

Cursos de formació vigents


Ser resident al Servei de Nefrologia


Calendari de sessions regulars del servei

 • Sessió clínica general
  Dimarts 10.30 - 11.30
  Divendres 13.30 - 14.30
   
 • Sessió clinicopatològica
  Tercer dimecres de mes 08.00 - 09.00
   
 • Sessió bibliogràfica
  Dimecres 16.00 - 17.00
   
 • Sessió general d'actualització en Medicina (Medicina Interna i totes les especialitats mèdiques)
  Divendres 08.10 - 09.00
   
 • Sessió nefrourològica
  Segon dimecres de mes 08.15 - 09.00
   
 • Sessió multidisciplinar Nefrologia - Radiologia Intervencionista - Cirurgia Vascular
  Últim dilluns de mes 16.00 - 17.00
   
 • Sessió de mortalitat
  Últim dijous de mes 16.00 - 17.00
   
 • Sessió administrativa/organitzativa del servei
  Primer dimecres de mes 08.00 - 09.00

Memòria científica

Memòria científica