Hospital de Sabadell

Servei de Nefrologia

Servei de Nefrologia

Jaume Almirall Daly - Director del Servei de Nefrologia

  2018 2019
Altes
Altes convencionals aguts 273 240
Estada mitjana 10,31 12
Total altes 273 240
  2018 2019
Activitat ambulatòria
Primeres visites 1.753 863
Visites successives 4.277 5.182
Total visites 6.030 6.045
Sessions hospitals de dia 4.380 4.097

 

  2018 2019
Activitat de diàlisi
Sessions d'hemodiàlisi crònics 24.589 24.589
Sessions d'hemodiàlisi aguts    
Total sessions hemodiàlisi    
Dies en diàlisi peritoneal    
  2018 2019
Pacients tractats en diàlisi crònica
Hemodiàlisi crònics    
Diàlisi peritoneal    

 


Jaume Almirall Daly  - Director del Servei de Nefrologia

  2019 2020
Tractament dialític
Diàlisi de crònics

Nre. sessions HD

24.334 -

Dies en DP

7.361 -
Diàlisi d'aguts

Sessions pacients crònics ingressats

77 -

Sessions pacients aguts

165 -

Sessions HD UCI

127 -

 

  2019 2020
Atenció hospitalària

Altes hospital conv.

240 229

Estada mitjana

12 11,07

Interconsultes Hospital primeres

240 229

 

  2019 2020
Atenció ambulatòria
Hospital de dia 404 -
Primeres visites CCEE 863 715
Segones visites CCEE 5.182 5.847
Reiteració P/S 6 8,18
MAPA 180 121
Ecografia Accés Vascular 448 229
Biòpsies renals - -

 Línies de recerca

 • Programa de Accés Vascular per hemodiàlisis (PAV) (Dr. J. Ibeas).
 • Hipertensió arterial (Dr. J. Almirall).
 • Risc cardiovascular - Rigidesa arterial - Insuficència renal (Dr. J. Almirall).
 • Insuficiència renal crònica avançada (Dr. JC Martínez Ocaña).
 • Diàlisi peritoneal (Dra. E. Ponz).
 • Limitació esforç terapèutic i voluntat anticipades en hemodiàlisi (Dr. A. Rodríguez Jornet).
 • Tractament conservador i pronòstic en la insuficiència renal crònica (Dr. M. García).

Docència

Cursos de formació vigents


Ser resident al Servei de Nefrologia


Calendari de sessions regulars del servei

 • Sessió clínica general
  Dimarts 10.30 - 11.30
  Divendres 13.30 - 14.30
   
 • Sessió clinicopatològica
  Tercer dimecres de mes 08.00 - 09.00
   
 • Sessió bibliogràfica
  Dimecres 16.00 - 17.00
   
 • Sessió general d'actualització en Medicina (Medicina Interna i totes les especialitats mèdiques)
  Divendres 08.10 - 09.00
   
 • Sessió nefrourològica
  Segon dimecres de mes 08.15 - 09.00
   
 • Sessió multidisciplinar Nefrologia - Radiologia Intervencionista - Cirurgia Vascular
  Últim dilluns de mes 16.00 - 17.00
   
 • Sessió de mortalitat
  Últim dijous de mes 16.00 - 17.00
   
 • Sessió administrativa/organitzativa del servei
  Primer dimecres de mes 08.00 - 09.00

Memòria científica
Més articles...