Hospital de Sabadell

Unitat de Fibrosi Quística

Unitat de Fibrosi QuísticaRecursos compartits

Recull de documents, guies, plantilles, diagrames i protocols d'interès per la resta de dispositius del sistema sanitari.

Circuits funcionals

Guies de pràctica clínica

Plantilles i documents model


Assaigs clínics actuals

Posem al vostre abast els enllaços a les principals bases de dades per tal que pugueu buscar quins assaigs clínics s'estan duent a terme actualment i on es realitzen.


Consultes

FORMULARI DE CONSULTORIA: Resposta a les consultes de la resta d’agents del Sistema Sanitari Català (CAPs, hospitals de referència dels pacients, etc.).

Nom i cognoms*
Centre sanitari*
Correu electrònic corporatiu*
Telèfon*
Assumpte*
Missatge*
Codi de verificació


 


Línies d'investigació

 •  

Projectes de recerca

 • Informe final i Publicació de resultats del projecte de Valoració d ‘ una plataforma per valorar la elastasa en pacients amb FQ. Projecte: ERC-PoC-2NanoSi
 • Projecte Cystagón com agent per augmentar la funció de la CFTR.
 • Biobancar les mutacions FQ menys frequents , organoides
 • Crahhs
 • Projecte d innovació
    

Assaigs clínics

 • Estudio abierto en fase III para evaluar la seguridad a largo plazo y la eficacia de la politerapia con VX-659 en pacientes con fibrosis quística, homocigotos o heterocigotos para la mutación F508del
 • Estudio en fase III, aleatorizado, doble ciego y controlado para evaluar la eficacia y la seguridad de la politerapia con VX-659 en pacientes con fibrosis quística,homocigotos para la mutación F508del (F/F)
 • Estudio en fase III, aleatorizado, doble ciego y controlado para evaluar la eficacia y la seguridad de la politerapia con VX-659 en pacientes con fibrosis quística, heterocigotos para la mutación F508del y una mutación de la función mínima (F/MF)
 • Ensayo aleatorizado y doble ciego de fase IIIb para evaluar la seguridad y la eficacia de 2 regímenes de tratamiento con Aztreonam 75 mg polvo y disolvente para solución para inhalación por nebulizador / Aztreonam solución para inhalación (AZLI) en pacientes pediátricos con fibrosis quística (FQ) e infección/colonización de las vías respiratorias por Pseudomonas aeruginosa (PA) de nueva aparición

Activitats per a la difusió del coneixement

 •  

Tesis doctorals

 • Lectura Tesi doctoral: Isabel Gascon : Implicación del déficit de vitamina D en la inflamación pulmonar en niños con fibrosis quística. Projecte finançat per beques FUCAP y CIR
 • Lectura Tesi Doctoral: Amalui Vasquez: Bicarbonato inhalado, una de las piezas que faltaba para evitar las infecciones en Fibrosis Quística. Projecte finançat per les beques CIR y el Col.legi de Farmaceutics de Catalunya
 • Lectura Tesi Doctoral: Andrea Valiente : Importància de la introducció precoç de la fisioterapia respiratoria en els nens FQ diagnosticats per cribratge neonatal.
 • Lectura de Tesi doctoral Miguel Garcia Gonzalez : Microbioma en pacients FQ
 • Lectura de la tesi doctoral: Roser Ayats :Efecto del ácido decosahexaenoico(DHA) antioxidante en pacientes con Fibrosis Quistica. Ensayo aleatorizado.
   

Per sol·licitar una primera visita amb el nostre centre
 

És necessari que se'ns faciliti el número de targeta sanitària del pacient i un telèfon de contacte

 

Per pacients visitats en el Parc Taulí que necessiten contactar amb un professional de la Unitat Fibrosi Quística
 

 

Per familiars amb necessitat d'assessorament genètic