Hospital de Sabadell

Servei de Farmàcia

Servei de Farmàcia

Mònica Gómez Valent - Directora del Servei de Farmàcia

  2019 2020
Activitat ambulatòria
Primeres visites 1.375 1.360
Visites successives 2.475 1.927
Total visites 3.850 3.287

 

 


Unidosi i dispensació
  2019 2020
Nombre línies prescripció validades totals 340.802 pendent
Nombre dosis dispensades 5.942.779 5.476.106
Nombre dispensacions ambulatòries 34.980 30.782
Elaboració pròpia de medicaments
  2019 2020
Elaboració pròpia de medicaments    
Nombre lots fórmules magistrals 3.634 3.541
Nombre nutricions parenterals 3.643 4.372
Nombre preparacions citotòxics 23.160 23.696
Nombre preparacions d'altres preparacions estèrils 2.530 2.567

 


Mònica Gómez Valent - Directora del Servei de Farmàcia

  2019 2020
Activitat ambulatòria
Primeres visites 1.375 1.360
Visites successives 2.475 1.927
Total visites 3.850 3.287

 

 

 

 

 

 

Unidosi i dispensació
  2019 2020
Nombre línies prescripció validades totals pendent pendent
Nombre dosis dispensades 5.942.779 5.476.106
Nombre dispensacions ambulatòries 34.692 34.980
Elaboració pròpia de medicaments
  2018 2019
Elaboració pròpia de medicaments    
Nombre lots fórmules magistrals 3690 3634
Nombre nutricions parenterals 4418 3643
Nombre preparacions citotòxics 24.068 23.160
Nombre preparacions d'altres preparacions estèrils 2.587 2.530

 


Adults / Infants i joves


Més articles...