Hospital de Sabadell

Servei d'Oftalmologia

Servei d'Oftalmologia

Josep Gràcia Martínez - Director del Servei d'Oftalmologia

  2019 2020
Altes
Altes convencionals aguts 2 11
Estada mitjana 4 1,64
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 3.358 3.473
Total Altes 3.360 3.484
  2019 2020
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 10 13
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 3.360 3.472
Cirurgia Menor 7 56
Total intervencions 3.377 3.541

 

  2019 2020
Activitat ambulatòria
Primeres visites 14.873 9.986
Visites successives 28.058 27.238
Total visites 42.931 37.224

 


Facultatius

Josep Gràcia Martínez - Director del Servei d'Oftalmologia

 • Carlos Cuesta Acero
 • Amelia de Carvalho M Castanheira
 • Esther Gallardo Pérez
 • Pablo Gómez Faiña
 • Ma Carme Guàrdia Gomà
 • Natalie Gutiérrez Lemus
 • Daniel Carlos Montané Esteva
 • Pedro Morales García
 • Francisco J. Palma Carvajal
 • Xavier Núñez Pérez
 • Mª Elena Quinteros Pollio
 • Aníbal Raimundo Ale Chilet
 • Ma Teresa Sellarés Fabres
 • Ezequiel Siedi
 • Vanessa Valdivielso Moré
 • Josep Visa Nasarre

Professionals residents en formació

 • Laura C. Lozano Jiménez
 • Nicolas E. Alamos Lopez
 • Julieta C. Stefani Vargas
 • Júlia Nash Monsó


El Servei d'Oftalmologia presta assistència sanitària especialitzada a tots els pacients de la nostra àrea de referència. A més de la seva activitat assistencial, té una intensa activitat en formació pregrau i postgrau (Universitat Autònoma de Barcelona) i en formació de residents (Formació Sanitària Especialitzada MIR-Oftalmologia).

L'atenció es presta a dos nivells:

 • 1r nivell: consulta general oftalmològica i d'optometria (centres d'atenció primària especialitzada)
   
 • 2n nivell: per patologies, atenció mèdica-quirúrgica i proves complementàries (àmbit hospitalari)
   

Director del Servei d'Oftalmologia

Foto de Josep Gràcia Martínez

Josep Gràcia Martínez