Hospital de Sabadell

Servei de Reumatologia

Servei de Reumatologia

Jordi Gratacós Masmitjà - Director del Servei de Reumatologia

  2019
Activitat quirúrgica
Infiltracions (Cirurgia Menor) 2.835
Biòpsies tancades 80
Total act. quirúrgica 2.915

Tècniques

2019
Activitat del Gabinet Tècnic
Capil·laroscòpia 248
Ecografia musculoesquelètica 953

Eco remporals

56
Sialometries 56
Total tècniques 1.313

 


Consulta ambulatòria

Organitzada en dos nivells assistencials diferents que actuen de forma complementària i portada a terme pels mateixos professionals:

Consulta ambulatòria a l'Hospital

Es controla bàsicament el pacient de major complexitat o que requereix control evolutiu, tant per malaltia metabòlica òssia com per reumatismes inflamatoris i malaltia sistèmica autoimmune. S’utilitzen diferents consultes monogràfiques especialitzades:

 • Artritis reumatoide.
 • Artritis d’inici.
 • Espondiloartropaties.
 • Malaltia metabòlica òssia.
 • Artrosi.
 • Malaltia sistèmica autoimmune.
 • Control de fàrmacs subcutanis d’ús hospitalari (biològics).

S’utilitzen també consultes interdisciplinàries:

 • Consulta psoriasi-artropatia psoriàsica (compartida amb el Servei de Dermatologia).
 • Consulta malaltia inflamatòria intestinal (compartida amb el Servei de Digestiu).
 • Consulta Uveïtis (compartida amb el Servei d’Oftalmologia).
 • Consulta pulmó i malaltia reumàtica (compartida amb el Servei de Pneumologia).
 • Consulta cirurgia en malaltia reumàtica (compartida amb el Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia).
 • Consulta endocrinologia i malaltia òssia metabòlica (compartida amb el Serve d'Endocrinologia i Nutrició)

Consulta en Centres d'Atenció Especialitzada (CAE)

 • CAE de Sabadell
 • CAE de Cerdanyola-Ripollet

Organitzada com una consulta externa estàndard i consulta monogràfica d’infiltracions. S'atén la patologia menys complexa, els processos reumàtics localitzats o que no requeriran un control continuat. S’ofereixen setmanalment consultoria a tots els metges de família de l’àrea, on es pot consultar qualsevol dubte relacionat amb la patologia reumàtica (dubtes diagnòstics, terapèutics, d’imatge radiològica...).

Hospital de Dia

L’Hospital de Dia que utilitza el Servei és específic i està situat a l’àmbit de la consulta ambulatòria. Permet la pràctica de biòpsies, com la de greix subcutani, sinovial, múscul o glàndula salival menor, i els tractaments endovenosos. Aquestes teràpies estan organitzades monogràficament en tractaments per a l’artritis reumatoide, tractaments per a les espondiloartropaties i altres tractaments (patologia metabòlica òssia, artropatia de Charcot...).

Hospitalització

Es realitza a l’àmbit d’hospitalització d’aguts, en una planta compartida amb el serveis de Digestiu, Hepatologia i Neurologia.

Gabinet tècnic

El gabinet tècnic que s’utilitza és d’ús propi, situat a l’àmbit de la consulta ambulatòria. Està equipat amb capil·laroscop, microscopi de llum polaritzada, ecògraf i material de biòpsia i infiltracions.

 

 


Més articles...