Hospital de Sabadell

Unitat de Gastroenterologia i Nutrició Pediàtrica

Unitat de Gastroenterologia i Nutrició Pediàtrica

Problemes i patologies d'esòfag i estómac

 • Reflux gastroesofàgic
 • Esofagitis esosinofílica
 • Malaltia pèptica esofagogàstrica

Problemes i patologies intestinals

 • Diarrea crònica
 • Malaltia celíaca
 • Restrenyiment
 • Encopresi
 • Síndromes malabsortives
 • Malaltia inflamatòria intestinal
 • Síndrome de l'intestí irritable

Malalties del fetge

 • Hepatitis virals
 • Hepatitis d'altres causes
 • Malaltia de Wilson
 • Icterícia
 • Colostasi

Intoleràncies i al·lèrgies

 • Malaltia celíaca
 • Intoleràncies alimentàries
 • Al·lèrgies alimentàries

Valoració i suport nutricional

 • Retard pondoestatural de causa digestiva
 • Sobrepes/obesitat
 • Suport nutricional en pacients amb malalties cròniques (oncologia, cardio-paties, metabolopaties, malformacions genètiques o congènites, fibrosi quística,...)

Exploracions complementàries que disposem

 • Analítica sanguínia: estudi estat nutricional, marcadors de malalties digestives (celiaquia, hepatopaties, autoimmunitat, malalties inflamatòries intestinals,...)
 • Estudi femta: cultius, estudi digestió, estudi funció pancreàtica i indicadors de pèrdua protèica,...
 • Radiologia: simple o amb contrast
 • TAC, RNM
 • Medicina nuclear
 • Ecografia
 • Endoscòpia digestiva alta (esòfag-gastro-duodenoscòpia) i baixa (colonoscòpia) diagnòstica i terapèutica de baix grau de complexitat (resecció de pòlips, dilatacions amb pilota,...)
 • Capsuloendoscòpia
 • Biòpsia hepàtica
 • Test Urea C13 per a detecció Helicobacter pylori
 • Test de H2 espirat per al diagnòstic de la malabsorció de sucres
 • Test de la suor per al diagnòstic de fibrosi quística
 • Prick i patch per a estudi d'al·lèrgia (aero i trofoal·lèrgens)
 • PH metria 24 h
 • Estudi i calibració de dietes

Unitats multidisciplinàries de les quals formem part

Unitat de Fibrosi Quística de pàncrees, juntament amb Pneumologia, Fisioteràpia i Endocrinologia.

Unitat de disfàgia (en constitució), juntament amb Neurologia, Estimulació precoç, Logopèdia i Pneumologia.
 


Activitat del Servei de Medicina Pediàtrica

Pepi Rivera Luján - Directora del Servei de Medicina Pediàtrica

Les següents dades inclouen l'activitat de totes les especialitats mèdiques, excepte COT, Oftalmologia i Otorrinolaringologia, incorporades als serveis corresponents.

  2019 2020
Altes
Altes convencionals aguts 1.357 959
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 2 2
Estada mitjana 7,01 6,98
Total altres 1.359 961
  2019 2020
Intervencions quirúrgiques (1)
Cirurgia convencional - -
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 2 1
Cirurgia Menor - 1
Total intervencions 3 2
(1) Malalts comuns amb Cirurgia Pediàtrica

 

  2019 2020
Activitat ambulatòria
Primeres visites 10.085 8.675
Visites successives 30.380 35.401
Total visites 40.465 44.076
Sessions hospitals de dia 3.760 2.868

 


Facultatius

 • Diana García Tirado
 • Inés Loverdos Eseverri

Més articles...