Hospital de Sabadell

Unitat de Malalties Infeccioses, Adopció, Nen viatger

Unitat de Malalties Infeccioses, Adopció, Nen viatger

Patologia infecciosa pròpiament dita

La Unitat de Patologia Infecciosa de Pediatria de l'Hospital de Sabadell es dedica a l’estudi i tractament de les malalties pediàtriques d’origen infecciós, tant les que requereixen ingrés hospitalari com les vistes a consultes externes (consulta externa de Malalties Infeccioses i Tropicals Pediàtriques – MITPE) que tenen lloc un cop per setmana. Dintre de les malalties infeccioses han adquirit una importància destacada durant els últims anys la SIDA, l’emergència de malalties causades per patògens gairebé oblidats i procedents d’altres àrees geogràfiques, l’augment d'infeccions oportunistes com a conseqüència de tractaments cada cop més agressius i la presència de nous patrons de resistència.

Aquesta especialitat té un constant contacte i interrelació amb les Unitats de Microbiologia i Infeccions de l’adult, mitjançant una reunió diària que té lloc a Microbiologia i on es discuteixen els resultats de cultius i altres tècniques diagnòstiques de les malalties infeccioses i es prenen decisions en quant al tractament a seguir.

Participa en el Programa de Política Antibiòtica del nostre Hospital, on a més de les Unitats de Microbiologia i Infeccioses de l’adult, hi intervé el Servei de Farmacologia. Aquesta participació es reflecteix en la comunicació des de Farmàcia dels tractaments amb antibiòtics d’us restringit i la valoració adequada o no del seu ús.

Dóna consell als diferents professionals de Pediatria quant als tractaments a seguir de les malalties infeccioses pediàtriques en pacients ingressats a Neonatologia i UCI pediàtrica.

El Dr. Pineda atén personalment (a CCEE de MITPE) i conjuntament amb l’equip pediàtric de la planta d’hospitalització, les malalties pediàtriques d’origen infecciós. Dintre d’aquest grup de malalties podrien destacar per la seva freqüència o especificitat les següents:

 1. SIDA infantil i fills de mares seropositives
 2. Malalties causades per patògens procedents d’altres àrees geogràfiques
  1. Seguiment de nens fills de mares amb malaltia de Chagas
  2. Infeccions en immigrants
  3. Seguiment del nen d’adopció internacional
  4. Paludisme
  5. Parasitosi intestinals
 3. Infeccions invasores com la sèpsia
 4. Infeccions del SNC com la meningitis i encefalitis
 5. Control de pneumònies que han requerit hospitalització
 6. Control d’infeccions òssies com l’osteomielitis i artritis que han requerit hospitalització
 7. Infeccions de l’àrea ORL recidivants o tòrpides: adenitis, OMA de repetició, amigdalitis de repetició i totes les seves complicacions

Consulta de nens adoptats

Atenció sanitària dels pacients adoptats

 1. S’atenen a la CCEE de Malalties infeccioses pediàtriques.
 2. Els pacients poden venir derivats des del seu pediatre de capçalera, des de la nostra Unitat d’Urgències Pediàtriques o des dels Centres d’Adopció de la nostra àrea de referència

Consells pre-adopció

 1. Anàlisi dels informes mèdics previs
 2. Exposició del factors de risc
 3. Problemes de salut específics del nen
 4. Problemes de salut habituals del país

Primera visita

 1. Anàlisi dels informes previs
 2. Exploració física
 3. Valoració dels trastorns nutricionals, malalties cròniques, institucionalització i deprivació afectiva - psicosocial
 4. Adequació del Programa del Nen ja existent al nostre país

Exploracions complementàries

 1. Hemograma i estudi del ferro
 2. Perfil hepàtic i renal
 3. Metabolisme càlcic bàsic (Ca, P i FA)
 4. Bàsic d’orina
 5. Serologies Hepatitis B i C, sífilis i HIV
 6. Serologia malalties immunoprevenibles (tètanus i rubèola)
 7. Paràsits femta
 8. PPD
 9. Cribatge d’hipotiroidisme, fenilcetonúria fins als 5 anys i FQ (?)
 10. Segons àrees de procedència:
  1. Electroforesi Hb
  2. Estudi tiroides
  3. Serologia Malaltia de Chagas
  4. Paràsits orina
  5. Nivells de Plom
  6. Estudi malària

Consell de vacunació del nen adoptat

 • Anàlisi del Calendari Vacunal Sistemàtic del País d’origen
 • Anàlisi dels informes mèdics aportats
 • Analítica per comprovar l'estat vacunal
 • Adequació al calendari vacunal sistemàtic vigent al nostre país

Consulta de nens viatgers i immigrants

La Unitat de vacunació i consells sanitaris al viatger pediàtric -que depèn de la Unitat d'Atenció al Viatger i Medicina Tropical, del Programa Poblacional de Malalties Infeccioses de l’Hospital de Sabadell-, ofereix els consells propis d'un centre de vacunació internacional i de consells i atenció sanitària al viatger liderada pel Dr. Bernat Font.

El Dr. Valentí Pineda treballa en aquest camp amb estreta col·laboració amb els metges de la Unitat, el Dr. Bernat Font Creus que n’és el responsable, i la Dra. Marta Navarro.

Atenció sanitària dels pacients amb malalties infeccioses importades, siguin o no tropicals

 • S’atendran a la CCEE de Malalties infeccioses pediàtriques els nens amb malalties infeccioses importades
 • Els pacients poden venir derivats des del seu pediatre de capçalera, des de la nostra Unitat d’urgències Pediàtriques o des de la Unitat d’hospitalització.

Consell de vacunació del nen immigrant

Adequació al calendari vacunal sistemàtic vigent al nostre país.

Consell preventiu per al nen viatger

 1. Consells generals (roba, calçat, banys, altitud, jet-lag, protecció solar,...)
 2. Mesures de protecció de picades de mosquits i d’altres insectes
 3. Mesures per evitar infeccions per la ingesta d’aigua o aliments
 4. Mesures per evitar malalties de transmissió sexual
 5. Profilaxi pel paludisme
 6. Prescripció de material mèdic bàsic i de fàrmacs per altres malalties, si escau Farmaciola que contingui material de cura, analgèsics/antitèrmics,antiàcids, antibiòtics, antidiarreics, laxants i antihistamínics

Vacunes obligatòries i/o recomanables per al nen viatger

 • Febre groga
 • Tètanus/diftèria
 • Poliomelitis
 • Hepatitis A
 • Hepatitis B
 • Febre tifoïdal
 • Ràbia
 • Meningocòcica
 • Encefalitis centreeuropea
 • Encefalitis japonesa 

Activitat del Servei de Medicina Pediàtrica

Pepi Rivera Luján - Directora del Servei de Medicina Pediàtrica

Les següents dades inclouen l'activitat de totes les especialitats mèdiques, excepte COT, Oftalmologia i Otorrinolaringologia, incorporades als serveis corresponents.

  2019 2020
Altes
Altes convencionals aguts 1.357 959
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 2 2
Estada mitjana 7,01 6,98
Total altres 1.359 961
  2019 2020
Intervencions quirúrgiques (1)
Cirurgia convencional - -
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 2 1
Cirurgia Menor - 1
Total intervencions 3 2
(1) Malalts comuns amb Cirurgia Pediàtrica

 

  2019 2020
Activitat ambulatòria
Primeres visites 10.085 8.675
Visites successives 30.380 35.401
Total visites 40.465 44.076
Sessions hospitals de dia 3.760 2.868

 


Facultatius

 • Valentí Pineda Solàs - Coordinador de la Unitat de Malalties Infeccioses, Adopció, Nen viatger.

Més articles...