Hospital de Sabadell

Unitat de Nefrologia Pediàtrica

Unitat de Nefrologia Pediàtrica

Assistència als pacients hospitalitzats

 • La Unitat disposa d'un serveis d'interconsulta diària per als pacients hospitalitzats.
 • Els quadres més freqüents que es presenten són:
  • Glomerulonefritis agudes postinfeccioses
  • Debuts de síndromes nefròtiques
  • Pielonefritis agudes
  • Quadres d'ira secundària a patologia greu
 • Posteriorment es continua el seu control ambulatori a la consulta externa si fos necessari.
 • Conjuntament amb la UCI Pediàtrica, s'atenen pacients amb insuficiència renal aguda, pel que disposa d'aparells de depuració extrarenal (Prisma).

Patologies ateses

Hidronefrosis

En les detectades prenatalment i que es confirmen postnatalment, es practica un seguiment protocolitzat, que inclou controls eco i cistogràfics fins, com a mínim, els dos anys d'edat, actuant segons el grau d'hidronefrosi i la seva evolució.

Infeccions urinàries

Estudi de les infeccions urinàries, generalment remeses des d'urgències, hospitalització o des del pediatra de capçalera. Inicialment es practica ecografia i segons el resultat i edat del pacient, es practica una ecocistografia. En els casos que es consideren necessaris (pielonefritis) es realitzarà una gammagrafia renal.

Reflux vesicoureteral

Comptem amb una Unitat multidisciplinar per a l'estudi i el tractament d'aquesta patologia, conjuntament amb Urologia Pediàtrica (Dr. Salvador Rigol). En aquesta consulta es fa el seguiment de reflux segons el protocol i s'indica la necessitat o no de tractament quirúrgic.

Controls de la nefropatia per reflux

 • Semestralment o anualment, control clínic (visita, presa de tensió arterial, tira urinària).
 • Controls analítics de funció renal i cada 3-4 anys gammagrafia renal.

Enuresi

S'estudien pacients enurètics a partir dels sis anys i es realitza l'estudi ecogràfic vesical, l'analítica bàsica d'orina i el test de l'enuresi.

Hipertensió arterial

Es realitzen estudis per demostrar la certesa d'aquesta patologia i després es fa l'estudi analític i radiològic (ecografia renal i, si és necessària per la sospita diagnòstica, es practica una angioressonància)

Estudi d'hematúries i proteinúries

Confirmació dels processos i seguiment de l'estudi segons els protocols establerts.

Controls de pacients monorrens o amb displàsia renal

Controls clínics en consulta i analítica generalment anual, de la seva funció renal.

Síndromes nefròtiques

 • Protocols d'estudi i tractament ben establerts.
 • Controls rigorosos i freqüents durant l'etapa de tractament i controls semestrals o anuals si estan en remissió.

Malalties quístiques

 • Diagnòstic per la imatge
 • Controls clínics i analítics semestrals o anuals segons la importància del quadre.

Activitat del Servei de Medicina Pediàtrica

Pepi Rivera Luján - Directora del Servei de Medicina Pediàtrica

Les següents dades inclouen l'activitat de totes les especialitats mèdiques, excepte COT, Oftalmologia i Otorrinolaringologia, incorporades als serveis corresponents.

  2019 2020
Altes
Altes convencionals aguts 1.357 959
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 2 2
Estada mitjana 7,01 6,98
Total altres 1.359 961
  2019 2020
Intervencions quirúrgiques (1)
Cirurgia convencional - -
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 2 1
Cirurgia Menor - 1
Total intervencions 3 2
(1) Malalts comuns amb Cirurgia Pediàtrica

 

  2019 2020
Activitat ambulatòria
Primeres visites 10.085 8.675
Visites successives 30.380 35.401
Total visites 40.465 44.076
Sessions hospitals de dia 3.760 2.868

 


Facultatius

 • Sara Chocrón de Benzaquen

Més articles...