Hospital de Sabadell

Unitat de Pediatria General i PGNUP

Unitat de Pediatria General i PGNUP

S'ofereix valoració en Consultes Externes de pacients remesos des de:

 1. Servei d'Urgències de l'hospital (pediatre de Guàrdia)
 2. Atenció Primària (pediatres dels CAP assignats a l'Hospital de Sabadell)

Urgències

S'hi procura una atenció precoç del pacient que s'ha vist en Urgències, al cap de 24-48 hores, per:

 • Seguir l'evolució del procés que ha motivat la seva visita
 • Avaluar la resposta al tractament
 • Rebre i avaluar el resultat d'algun examen complementari que s'hagi practicat a Urgències
 • Prendre decisions sobre la necessitat de posteriors estudis o seguiment

Atenció Primària

El pediatre d'Atenció Primària que pensa que el seu pacient necessita una atenció preferent (entre 1 i 7 dies), pot actualment i des del seu àmbit, concertar hora de visita per a la Patologia Greu No Urgent Pediàtrica (PGNUP) contactant amb el Servei d'Admissions de l'Hospital.

Fins i tot en els casos extrems, pot contactar amb el propi servei d'Urgències perquè pugui ser atés el dia següent. En qualsevol cas, haurà de dur i presentar a Admissions el volant degudament segellat.

Aquesta atenció pot sol·licitar-se com:

 1. Assessorament davant una sospita diagnòstica determinada, per a confirmació.
 2. Requeriment d'exàmens complementaris de la manera més ràpida que es pugui aconseguir via Atenció Primària.
 3. Inici d'una atenció pediàtrica de major nivell, que pugui o no requerir enfocament multidisciplinari, més senzill d'aconseguir dins l'àmbit hospitalari.

Patologies ateses

 • Dolor abdominal recurrent subagut
 • Cefalea persistent
 • Adenopaties
 • Lipotímia – Mareig – Vertigen – Síncope
 • Hematúria (primer episodi)
 • Retard pondo-estatural
 • Sospita de malabsorció intestinal
 • Hiperreactivitat bronquial - Asma bronquial no greu no bé estudiat en AP
 • Coixesa aguda (no sinovitis inespecífica ni patologia clarament de COT)
 • Púrpura de Schonlein-Henoch
 • Urticària – Edema angioneuròtic
 • Eritema polimorf
 • Vòmits de repetició
 • Hepato-esplenomegalia
 • Eritema nodoso
 • Icterícia neonatal perllongada – Hiperbilirrubinèmia – Augment de transaminasses de causa no clara
 • Dolor toràcic
 • Tos persistent
 • Torticoli perllongada
 • Paràlisi facial
 • Parotiditis recidivant
 • Fisures-fractures en lactants per a seguiment clínic i radiològic
 • Traumatisme cranial (control clínic post-urgències)
 • Bronquitis- Bronquiolitis (control clínic post-urgències)
 • Exantemes i problemes dermatològics en alguns casos

Activitat del Servei de Medicina Pediàtrica

Pepi Rivera Luján - Directora del Servei de Medicina Pediàtrica

Les següents dades inclouen l'activitat de totes les especialitats mèdiques, excepte COT, Oftalmologia i Otorrinolaringologia, incorporades als serveis corresponents.

  2019 2020
Altes
Altes convencionals aguts 1.357 959
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 2 2
Estada mitjana 7,01 6,98
Total altres 1.359 961
  2019 2020
Intervencions quirúrgiques (1)
Cirurgia convencional - -
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 2 1
Cirurgia Menor - 1
Total intervencions 3 2
(1) Malalts comuns amb Cirurgia Pediàtrica

 

  2019 2020
Activitat ambulatòria
Primeres visites 10.085 8.675
Visites successives 30.380 35.401
Total visites 40.465 44.076
Sessions hospitals de dia 3.760 2.868

 


Facultatiu

 • Valentí Pineda Solas

Més articles...