Hospital de Sabadell

Servei de Medicina Intensiva

Servei de Medicina Intensiva

Ana Rosa Ochagavía Calvo - Cap de l'Àrea de Malalt Crític

  2019 2020
Ingressos
Total ingressos
2.144 1.967
Estada mitjana 4,17 4,45
Derivacions a altres Serveis de l'Hospital 1.743 1.581
  2019 2020
Altes
Altes convencionals aguts 302 278
Estada mitjana 7,57 11,12
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) - -
Total altes 302 278