Foto de l'equip del Servei de l'Aparell Digestiu

Presentació

El Servei de l’Aparell Digestiu està format per 20 metges adjunts i dos residents per any (pendents d’aprovació d’un tercer resident per any). El servei, alhora, està dividit en 3 unitats especialitzades: Gastroenterologia, Hepatologia i Endoscòpia Digestiva per oferir un major coneixement i servei.

El servei disposa d’un Hospital de Dia que presta atenció continuada i programada tots els dies laborables (8 a 17 h). S’atenen tots aquells pacients controlats pel Servei que presenten una agudització o descompensació de la seva malaltia digestiva de base. D’altra banda, es realitzen tots aquells procediments programats que per les seves característiques requereixen assistència hospitalària (biòpsia hepàtica, infusió de tractaments biològics, ferro endovenós, etc.).

A la planta d’hospitalització, el Servei de l’Aparell Digestiu atén entre 35- 40 pacients hospitalitzats de les àrees de gastroenterologia i hepatologia amb patologia digestiva aguda o descompensació greu de la seva malaltia de base. Els pacients pendents d’ingrés ubicats al Servei d’Urgències són també atesos per facultatius del nostre servei.

Els dissabtes hi ha un digestòleg de guàrdia (adjunt o MEF 4) de 8 a 20 h i que dona cobertura als pacients ingressats al nostre servei i són interconsultors dels pacients amb patologia digestiva de l’hospital.

A la Unitat d’Endoscòpia Digestiva es realitzen exploracions endoscòpiques tant bàsica com avançada: gastroscòpia, colonoscòpia, colangiopancreatografia retrògrada endoscòpica, ecoendoscòpia, càpsula endoscòpica, enteroscòpia i proves funcionals (pHmetria, manometria esofàgica i anorectal), així como molts procediments d’alta complexitat com radiofreqüència, puncions guiades per ecoendoscòpia, etc. Es fan guàrdies localitzables d’endoscòpia digestiva fora de l’horari laboral cobrint tots els dies de l’any.

L’atenció dels pacients amb patologia digestiva es realitza dins d’un àmbit multidisciplinar. En la presa de decisions i plantejament terapèutic del pacient intervenen altres especialistes com radiòlegs, cirurgians o patòlegs amb els quals es fan sessions clíniques amb una periodicitat setmanal en forma de comitès de decisió clínica (comitè de tumors hepàtics, comitè hepatobiliar, comitè de malaltia inflamàtoria intestinal, etc.), fet que incrementa la qualitat assistencial, agilitza els circuits i impulsa la docència.

Al Servei de l'Aparell Digestiu es potencia especialment la recerca, col·laborant de forma habitual en estudis multicèntrics internacionals i nacionals així com es lideren estudis propis multicèntrics.

Directora del Servei de l'Aparell Digestiu

Foto de Mercè Vergara Gómez

Mercè Vergara Gómez