Foto de l'equip del Servei de l'Aparell Digestiu

Activitat global

Mercè Vergara Gómez - Directora del Servei de l'Aparell Digestiu

 20212022
Altes
Altes convencionals aguts 1.157 1.081
Estada mitjana 8,36 7,57
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 4 4
Total altes 1.161 1.085
 20212022
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 3 6
Cirurgia major convencional - -
Cirurgia menor 2 4
Total intervencions 5 10

 

 20212022
Activitat ambulatòria
Primeres visites 6.746 7.234
Visites successives 20.370 20.715
Total visites 27.116 27.949
Sessions hospitals de dia 4.599 4.605