Hospital de Sabadell

Foto de l'equip del Servei de l'Aparell Digestiu

Activitat global

Mercè Vergara Gómez - Directora del Servei de l'Aparell Digestiu

  2019 2020
Altes
Altes convencionals aguts 1.270 1.054
Estada mitjana 8,82 8,87
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 8 3
Total altes 1.270 1.057
  2019 2020
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) - -
Cirurgia major convencional - 3
Cirurgia menor 8 2
Total intervencions 8 5

 

  2019 2020
Activitat ambulatòria
Primeres visites 3.566 4.202
Visites successives 12.678 14.084
Total visites 16.244 18.286
Sessions hospitals de dia 4.541 3.747