Difusió i publicitat de l'acte

  • El Parc Taulí es reserva el dret d’incloure l’acte en els seus mitjans de comunicació propis (web, intranet...), sempre citant a l’entitat organitzadora.
  • L’entitat organitzadora és la total responsable de la publicació dels programes, cartells, anuncis o qualsevol altre mitjà amb què vulgui difondre la seva activitat.
  • El Parc Taulí facilitarà la col·locació d’un rètol informatiu sobre l’acte en el vestíbul principal de l’edifici Taulí (planta 0), sempre sota la supervisió del Gabinet de Comunicació del Parc Taulí.
  • En cas de lliurar-se programes de mà, aquests no es podran distribuir pels seients de l’Auditori, sinó que s’hauran de deixar a la taula auxiliar que es trobarà a l’entrada de la sala, a l’abast dels assistents, o es lliuraran en mà.
  • En cas que l’entitat organitzadora hagi convocat mitjans de comunicació per cobrir l’acte, ho haurà de comunicar prèviament al Gabinet de Comunicació del Parc Taulí, que haurà d’autoritzar als mitjans gràfics per escrit.