Imatge del logo del Parc Taulí bordat a la bata d'un professional