Estructura organitzativa

Organigrama

Organigrama del Comitè Corporatiu

comite corporatiu ccspt llb juny2024

Àmbit assistencial

Àmbit assistencial

Direcció Assistencial i Serveis Transversals

Infermeria Parc Taulí

Salut Mental

 • Adults, Infància i Adolescència

Àrea d'Especialitats Mèdiques

Àrea d'Especialitats Quirúrgiques

Àrea d'Atenció a la Dona i a l'Infant

Àrea Sociosanitària

Gestió de Pacients i Atenció Ciutadana

 • Acollida i Programació
 • Atenció ciutadana
 • Atenció religiosa
 • Transport sanitari

Serveis transversals

Sabadell Gent Gran Centre de Serveis

 • Allotjaments residencials
 • Apartaments
 • Centre d'Activitats Diürnes
 • Club
 • Taulí Aprop
 • Serveis complementaris

Atenció a la Dependència Parc Taulí

 • Serveis de Valoració de la Dependència (SEVAD)
 • Centre d'Atenció al Discapacitat (CAD)

Àmbits de gestió

Àmbits de gestió

Economia i Serveis

 • Administració de Comptabilitat
 • Comptabilitat de Costos
 • Compres
 • Facturació i Gestió de Cobraments
 • Serveis Generals

Recursos Humans

 • Professionals
 • Formació

Organització Digital

 • Informàtica i comunicacions
 • Suport i instal·lacions

Àmbits no assistencials transversals

Àmbits no assistencials transversals

Àrea Jurídica

Unitat d'Anàlisi i Estratègia

Protecció de Dades

Consell Professional

Comitès institucionals

 • Competències Professionals (CICP)
 • Docència (CID)
 • Història Clínica Electrònica i Documentació Hospitalària (CHCE-DH)
 • Ètica Assistencial (CEA)
 • Farmacoterapèutica (CIFT)
 • Formació (CIF)
 • Guies Clíniques (CIGC)
 • Infeccions (CII)
 • Millora de la Pràctica Clínica (CIMPC)
 • Mortalitat (CIM)
 • Recerca i Innovació (CIRI)

Docència

 • Docència de Pregrau
 • Docència de Grau - Unitat Docent Parc Taulí UAB
 • Docència de Postgrau
 • Simulació Parc Taulí

Recerca i Innovació

Comunicació i Multimèdia

 • Redacció i Gabinet de Premsa
 • Intranet i web
 • Fotografia i Multimèdia
 • Publicacions
 • Imatge Corporativa
 • Relacions Institucionals
 • Protocol
 • Art Taulí