Òrgans de govern i representació

Introducció

Introducció

El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell és un consorci públic de la Generalitat de Catalunya, el màxim òrgan de govern del qual  és el Consell de Govern, i que gestiona els següents centres: Hospital de Sabadell, UDIAT Centre Diagnòstic, Albada Centre Sociosanitari, Salut Mental Parc Taulí, Atenció Primària Parc Taulí, Atenció a la Dependència Parc Taulí, i també els serveis de Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, a través d'una societat anònima. El Consorci és el soci únic d’aquesta darrera entitat i nomena a tots els membres del seu consell d’administració. A més a més, és Unitat docent de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i té la consideració d'Hospital Universitari.

El Parc Taulí es troba vinculat a la Fundació Parc Taulí, del patronat de la qual nomena a la majoria de membres. Les institucions del Parc Taulí reben el suport de la Fundació Parc Taulí en aspectes de recerca, innovació i docència, en la formació científica i mèdica dels professionals i, en general, en el desenvolupament dels coneixements que sustenten el model assistencial.

El Parc Taulí té, conjuntament amb el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona  i l'Institut de Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) una agrupació d’interès econòmic, l'única finalitat de la qual és gestionar la logística per al seus centres. Aquesta entitat, anomenada Coordinació Logística Sanitària AIE (CLS AIE) té en el seu propi Consell d’Administració el màxim òrgan de govern.

La Direcció General exerceix la màxima potestat executiva al Consorci i a totes les entitats unipersonals i vinculades, a través de la seva estructura directiva-organitzativa.

Joan Martí

Joan Martí López

Director general del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

Composició Consell de Govern del CCSPT

Composició Consell de Govern del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

És funció del Consell de Govern marcar les polítiques estratègiques, supervisar la gestió i l‘organització de cadascuna de les unitats d’activitat i controlar de forma integrada la Institució. Aquest control integrat està basat en els valors de la Corporació (l’orientació al ciutadà, la implicació i el desenvolupament dels professionals i l’organització eficient), dins del marc de la viabilitat, com l’única alternativa responsable de futur i, també, amb la transparència com a millor aliat.

Els membres del Consell de Govern del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell són:

Generalitat de Catalunya

 • Mariona Creus i Virgili - Presidenta
 • Maria José Torres Segura
 • Concepció Cabanes Duran
 • Jordi Labòria i Martorell
 • M Jesús Cubells Larrosa
 • Josep Masip Suets

Ajuntament de Sabadell

 • Marta Farrés Falgueras - Vicepresidenta
 • Pol Gibert Horcas

Universitat Autònoma de Barcelona

 • Armand Sánchez Bonastre

Assisteixen:

 • Joan Martí López - Direcció general
 • Laura Bayó Braut - Secretària
 • Antoni Llamas Losilla - Secretari adjunt

 

D'acord amb l’article 63 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, no es percep cap tipus de dret d’assistència per la concurrència a reunions d’òrgans de Govern de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic.

Composició Consell d'Administració SGG

Composició Consell d'Administració Sabadell Gent Gran Centre de Serveis SA

 • Maria José Torres Segura - Presidenta
 • Joan Martí López - Conseller
 • Joaquim Vidiella Vidiella - Conseller
 • Francesc Luque López - Conseller
 • Antoni Llamas Losilla - Conseller
 • Mireia Subirana Casacuberta - Consellera

Secretària

 • Laura Bayó Braut

 

D'acord amb l’article 63 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, no es percep cap tipus de dret d’assistència per la concurrència a reunions d’òrgans de Govern de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic.

Composició Patronat Fundació Parc Taulí

Composició Patronat Fundació Parc Taulí

És l'òrgan de govern de la Fundació Parc Taulí.

President

 • Francesc Gòdia Casablancas - Nomenat per la Fundació Parc Taulí

Vicepresidenta

 • Mariona Creus i Virgili - Presidenta de Consell de Govern del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (membre nat)

Vocals

 • Joan Martí López - Director general del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (membre nat)
 • Lluís Brunet Berch - Nomenat pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Francesc Luque López - Nomenat pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Joan Marcet Morera - Nomenat pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Manel Balcells Díaz - Nomenat pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Isabel Amat Riera - Nomenada per la Fundació Parc Taulí
 • Lluís Donoso Bach - Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Xavier López Luján - Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Miquel Ángel Seguí Palmer - Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Joan Tàsias Margenat - Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Robert Fabregat i Fuentes - Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Sabadell Asseguradora Companyia d'Assegurances i Reassegurances, S.A. - Membre nat, pendent de nomenament de representant
 • BBVA - Membre nat, pendent de nomenament de representant.
 • Banc Sabadell, representat pel Francesc Casas Selvas - Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Armand Sánchez Bonastre - Nomenat per la Fundació Parc Taulí, a proposta de la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Manuel Armengol Carrasco - Nomenat per la Fundació Parc Taulí, a proposta de la Universitat Autònoma de Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona
 • Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell, representada per Ramon Alberich Ferrer - Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Mútua Sabadellenca, Fundació Privada - Membre nat, pendent de nomenament de representant

Secretari

 • Francesc Luque López - Nomenat per la Fundació Parc Taulí

Vicesecretària

 • M. Dolores Prados Cazorla - Nomenada per la Fundació Parc Taulí


D'acord amb l’article 63 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, no es percep cap tipus de dret d’assistència per la concurrència a reunions d’òrgans de Govern de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic.

 

Estructura Organitzativa de l ' I3PT

(Aprovada en la Reunió Extraordinària del Patronat de la Fundació Parc Taulí del 02/12/2014)

 

Composició Consell d'Administració CLS AIE

Composició Consell d'Administració CLS AIE

 • Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell - Representada per Francesc Luque López
 • Consorci Parc de Salut Mar - Representat per Josep Aumatell Canellas
 • Institut de Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) - Representat per Dávide Malmusi