Òrgans de govern i representació

Introducció

Introducció

El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell és un consorci públic de la Generalitat de Catalunya, el màxim òrgan de govern del qual  és el Consell de Govern, i que gestiona els següents centres: Hospital de Sabadell, UDIAT Centre Diagnòstic, Albada Centre Sociosanitari, Salut Mental Parc Taulí, Atenció Primària Parc Taulí, Atenció Primària Parc Taulí, Atenció a la Dependència Parc Taulí i també els serveis de Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, a través d'una societat anònima. El Consorci és el soci únic d’aquesta darrera entitat i nomena a tots els membres del seu consell d’administració. A més a més, és Unitat docent de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i té la consideració d'Hospital Universitari.

El Parc Taulí es troba vinculat a la Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí, del patronat de la qual nomena a la majoria de membres. Les institucions del Parc Taulí reben el suport de la Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí en aspectes de recerca, innovació i docència, en la formació científica i mèdica dels professionals i, en general, en el desenvolupament dels coneixements que sustenten el model assistencial.

El Parc Taulí té, conjuntament amb el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona  i el Parc Sanitari Pere Virgili una agrupació d’interès econòmic, l'única finalitat de la qual és gestionar la logística per al seus centres. Aquesta entitat, anomenada Coordinació Logística Sanitària AIE (CLS AIE) té en el seu propi Consell d’Administració el màxim òrgan de govern.

La Direcció General exerceix la màxima potestat executiva al Consorci i a totes les entitats unipersonals i vinculades, a través de la seva estructura directiva-organitzativa.

Anna Aran Solé, directora general del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

Anna Aran Solé

DirectorA general del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

Composició Consell de Govern del CCSPT

Composició Consell de Govern del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

És funció del Consell de Govern marcar les polítiques estratègiques, supervisar la gestió i l‘organització de cadascuna de les unitats d’activitat i controlar de forma integrada la Institució. Aquest control integrat està basat en els valors de la Corporació (l’orientació al ciutadà, la implicació i el desenvolupament dels professionals i l’organització eficient), dins del marc de la viabilitat, com l’única alternativa responsable de futur i, també, amb la transparència com a millor aliat.

Els membres del Consell de Govern del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell són:

Generalitat de Catalunya

 • Maria Dolors Costa Sampere - Presidenta
 • Maria José Torres Segura
 • Elvira Mallafré Sala
 • M Jesús Cubells Larrosa
 • Josep Masip Suets
 • August Sàenz Bernat

Ajuntament de Sabadell

 • Marta Farrés Falgueras - Vicepresidenta
 • Eloi Ismael Cortés Serra

Universitat Autònoma de Barcelona

 • Assumpció Malgosa Morera

Assisteixen:

 • Anna Aran Solé - Direcció general
 • Laura Bayó Braut - Secretària
 • Vacant - Secretari/a adjunt/a

 

D'acord amb l’article 63 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, no es percep cap tipus de dret d’assistència per la concurrència a reunions d’òrgans de Govern de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic.

Composició Consell d'Administració SGG

Composició Consell d'Administració Sabadell Gent Gran Centre de Serveis SA

 • Maria José Torres Segura - Presidenta
 • Anna Arán Solé - Consellera
 • Pedro Maria Cano Desandes - Conseller
 • Francesc Luque López - Conseller
 • Sandra Tobías Grau - Consellera

 

Secretària

 • Laura Bayó Braut

 

D'acord amb l’article 63 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, no es percep cap tipus de dret d’assistència per la concurrència a reunions d’òrgans de Govern de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic.

Composició Patronat FI3PT

Composició Patronat Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (FI3PT)

És l'òrgan de govern de la Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (FI3PT).

President

 • Manel Balcells Díaz - Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya (membre nat)

Vicepresidents

 • Anna Aran Solé - Directora general del Consorci Corporació Sanitària Parc taulí de Sabadell (membre nat)
 • Assumpció Malgosa Morera - Vicerectora en l'àmbit de Recerca de la Universitat  Autònoma de Barcelona (membre nat)

Vocals

 • Maria Dolors Costa Sampere -Presidenta del Consell de Govern del CCSPT (membre nat)  
 • Montserrat Llavayol i Giralt - Nomenada pel Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya
 • Joan Gómez Pallarès - Nomenat per la Consellera de Recerca i Universitats
 • Joan Bigorra LLosas - Nomenat pel Consell de Govern del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Salut Brunet Mauri - Nomenada pel Consell de Govern del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Rocío Cebrián Rubio - Nomenada pel Consell de Govern del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Lena Farrús Estopà  - Nomenada pel Consell de Govern del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Francesc Luque López - Nomenat pel Consell d'Administració de Sabadell Gent Gran  Centre de Serveis, SA

Secretari

 • Francesc Luque López - Nomenat per la Fundació Institut d'Investigació i Innovació  Parc Taulí (FI3PT)

Vicesecretària

 • M. Dolores Prados Cazorla - Nomenada per la Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (FI3PT)


D'acord amb l’article 63 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, no es percep cap tipus de dret d’assistència per la concurrència a reunions d’òrgans de Govern de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic.

 

Estructura Organitzativa de la Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (FI3PT)

(Aprovada en la Reunió Extraordinària del Patronat de la Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (FI3PT) del 04/01/2022)

 

Composició Consell d'Administració CLS AIE

Composició Consell d'Administració CLS AIE

 • Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell - Representada per Francesc Luque López
 • Consorci Parc de Salut Mar - Representat per Josep Aumatell Canellas
 • Parc Sanitari Pere Virgili - Representat per Natàlia Solé Padulles