Hospital de Sabadell

Unitat VIH - SIDA

Unitat VIH - SIDA


 

Què és la PrEP?

La profilaxi pre-exposició, PrEP per les sigles en anglès, és el tractament diari amb medicaments contra el VIH que reben les persones seronegatives, però exposades a alt risc de contraure la infecció pel VIH, per tal de reduir la possibilitat d’infectar-s'hi.

Qui pot considerar prendre la PrEP?

La PrEP la poden prendre aquelles persones que no tenen la infecció pel VIH, però que estan exposades a alt risc de contraure-la per mitjà de les relacions sexuals o de l'ús de drogues injectables.

Es considerà indicat prescriure-la a homes que tenen sexe amb homes, dones transsexuals i dones que exerceixen la prostitució que no utilitzin preservatiu i que acompleixen algun dels següents criteris:

  • Més de 10 parelles sexuals a l’any.
  • Pràctiques sexuals anals sense preservatiu el darrer any.
  • Ús de drogues relacionades amb el manteniment de relacions sexuals sense protecció al darrer any.
  • Almenys una infecció de transmissió sexual a l’últim any.
  • Realització de profilaxis post exposició en varies ocasions al darrer any.

Sol·licitar visita per valorar la presa de PrEP

Enviï un missatge amb el seu número de telèfon i indicant al títol 'Consulta PrEP' a l'adreça següent i contactarem amb vostè:
El volum d'informació al voltant del VIH i la Sida és extraordinari: enorme en quantitat i molt heterogeni en qualitat. Fa deu anys vam intentar 'ordenar' aquesta informació per tenir-la més a mà per als professionals de la nostra Unitat, i així va néixer una versió incipient d'aquesta Web. Vam organitzar la informació referent a protocols clínics, a aquelles revistes més rellevants i al calendari de congressos.

La primera sorpresa que vam tenir navegant per Internet va ser veure els centenars de pàgines dedicades a la sida publicades a la xarxa (i segur que no les vam visitar totes). La nostra és, doncs, només una de tantes. Inicialment, i encara ara, una part molt important del contingut de la nostra pàgina va ser el llistat d'enllaços, organitzat per temes i també per les nostres preferències subjectives.

A mesura que vam anar aprenent a navegar i a estructurar la informació, ens vam adonar que una de les utilitats més explotables d'Internet és l'intercanvi d'informació, tant entre professionals sanitaris d'altres àmbits i/o pacients, així com amb ciutadans en general que busquin informació sobre la sida. Com a eina principal d'aquest intercanvi vam desenvolupar el Consultori Obert, i que esperant que el mateix ens sigui aprofitable a tots plegats.

Per últim, voldríem aprofitar per agrair a totes aquelles persones que han contribuït a la elaboració d'aquest web, així com als professionals que han elaborat altres pàgines que són una font de consulta per a tots nosaltres. De tots ells hem aprés. Esperem que la nostra tasca aporti un gra de sorra més en la lluita per millorar la salut dels nostres pacients i enfrontar-nos al pitjor enemic que té la nostra societat enfront d'aquesta i altres malalties: la ignorància.

La informació correcta és la millor eina per lluitar contra la sida, per prevenir-la, per tractar-la i per aprendre a viure amb ella.

Aquesta unitat està integrada al Servei de Malalties Infeccioses

Cap del Servei de Malalties Infeccioses

Foto de Manuel Cervantes Garcia

Manuel Cervantes Garcia