Activitat

Genètica Clínica

 

2021

2022

CCEE Primera visita

1109

1434

CCEE Visita successiva

1172

1655

Altres

126

149

Total

2407

3238

Laboratori i bioinformàtica

 

2021

2022

Estudis citogenètics-hematològics

2088

2096

Estudis moleculars

2935

3368

Anàlisi bioinformàtica (i reanàlisi)

807

870

Total

5830

6334