Unitat d'Oncogenòmica

Integrants

  • Cartró Font, Mireia – Assessora Genètica

  • Ruiz Nel.lo, Anna – Genetista de Laboratori

  • Baena Díez, Neus – Genetista de Laboratori

  • Brunet Vega, Anna – Genetista de Laboratori

 

La nostra unitat de càncer hereditari de laboratori està dedicada al diagnòstic molecular de tots aquells pacients en què hi ha una sospita clínica de càncer hereditari. A la consulta d'assessorament genètic s'avalua els pacients i les famílies amb una sospita de susceptibilitat genètica a càncer. Al laboratori i mitjançant tècniques de NGS s'analitzen tots aquells gens responsables de càncer hereditari que tenen una utilitat clínica. La identificació de les variants genètiques de risc permet: i) oferir un seguiment, estratègies de prevenció i tractament personalitzat depenent de la variant identificada i ii) un assessorament genètic integral als pacients i les seves famílies.

La unitat d'Oncogenòmica també presta serveis i col·labora estretament amb els Serveis de Patologia i Oncologia en el diagnòstic genètic-molecular del càncer somàtic, on s'ha consolidat l'ús de la seqüenciació massiva a l'estudi de mutacions somàtiques en tumors sòlids.

La Unitat d'Hematologia i el Laboratori de Genètica donen suport al Servei d'Hematologia Clínica per al diagnòstic integrat de neoplàsies hematològiques, així com en projectes de recerca. Donem suport al grup català de neoplàsies hematològiques germinals.