Hospital de Sabadell

Foto de l'equip del Servei de l'Aparell Digestiu

Activitat

Bernardo Núñez García - Director del Servei de Cirurgia Pediàtrica
 

  2018 2019
Altes
Altes convencionals aguts 483 496
Estada mitjana 3,45 3,46
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 636 550
Total altes 1.119 1.046
  2018 2019
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 475 461
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 638 558
Cirurgia Menor 10 40
Total intervencions 1.123 1.059

 

  2018 2019
Activitat ambulatòria
Primeres visites 2.260 1.824
Visites successives 2.204 2.378
Total visites 4.464 4.202
Sessions hospitals de dia 56 77