Foto de l'equip del Servei de l'Aparell Digestiu

Activitat

Bernardo Núñez García - Director del Servei de Cirurgia Pediàtrica
 

 20212022
Altes
Altes convencionals aguts 471 401
Estada mitjana 2,93 3,61
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 398 373
Total altes 869 774
 20212022
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 432 366
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 417 389
Cirurgia Menor 26 40
Total intervencions 875 795

 

 20212022
Activitat ambulatòria
Primeres visites 3.307 3.246
Visites successives 2.739 2.442
Total visites 5.776 5.688
Sessions hospitals de dia 44 42