Hospital de Sabadell

Foto de l'equip del Servei de l'Aparell Digestiu

Activitat

Bernardo Núñez García - Director del Servei de Cirurgia Pediàtrica
 

  2019 2020
Altes
Altes convencionals aguts 496 422
Estada mitjana 3,46 3,69
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 550 234
Total altes 1.046 656
  2019 2020
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 461 399
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 558 247
Cirurgia Menor 40 122
Total intervencions 1.059 768

 

  2019 2020
Activitat ambulatòria
Primeres visites 1.824 1.571
Visites successives 2.378 2.366
Total visites 4.202 3.937
Sessions hospitals de dia 77 28