Foto de l'equip del Servei de l'Aparell Digestiu

Presentació

El Servei de Cirurgia Pediàtrica tracta la patologia quirúrgica de pacients des del seu naixement fins als 16 anys de la seva àrea de referència. També atèn als referenciats de Terrassa, Vallès Oriental1, Osona1 i d'altres zones de Catalunya i Espanya, especialment per a les deformitats toràciques com són el pectus excavatum i carinatum.

Està format per un equip de 10 cirurgians amb una sòlida formació, reconeguda experiència i preparació especial en cirurgia endoscòpica i mínimament invasiva (toracoscòpia, laparoscòpia, fibroscòpia i urologia endoscòpia). Realitza la seva activitat a urgències, consulta externa i hospitalització. Disposa d'un quiròfan diari amb anestesiòlegs amb preparació específica.

Compta amb l’acreditació per formar metges especialistes en formació (MEF) i col·labora amb la docència de pregrau de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, a l'assignatura Pediatria i a l'assignatura pròpia Cirurgia Pediàtrica.

Alhora, participa en els comitès multidisciplinars de Patologia Prenatal - per assessorar en casos de patologia descoberta-, Malformacions Vasculars Infantils i Fenedures Palatines i Llabials.

1 Es presta el servei presencialment als Hospitals Generals de Granollers, Mollet, Olot i Vic.

Breu història del Servei

El Servei de Cirurgia Pediàtrica té una història de més de 40 anys. És hereu del servei creat el 1968 pel Dr. Isidre Claret Corominas a instàncies del Dr. Joan Argemí Fontanet, llavors director de la Clínica Infantil del Nen Jesús, de l'Obra Social de la Caixa d'Estalvis de Sabadell, de la qual en fou director el Dr. Lluís Duran i Barrionuevo, eminent radiòleg. Aquella clínica petiteta, que va arribar a tenir 200 llits els anys 80 i que ha esdevingut l’àrea pediàtrica de l'actual Corporació Sanitària Parc Taulí.

Aquell servei, del Drs. Claret i Morales, entre d'altres, començava tots els divendres passant visita als possibles nens quirúrgics de la planta, fent classe a les estudiants d'infermeria i als pediatres sèniors (Sala, Colom, Argemí Fontanet, Carnicer, Posa, ...) i als “becaris”, més tard anomenats MIR. Dinaven explicant acudits, discutint de pacients i explicant tècniques noves. Seguia per la tarda amb intervencions en un quiròfan recent estrenat, modern i ben equipat, i a consulta externa. Aquell embrió de servei, ja amb prestigi pel seu líder, es va transformar al llarg dels anys en un servei potent que solucionava tota la patologia quirúrgica, doncs, a més a més, hi havia altres professionals quirúrgics com el Drs. Bedós (uròleg), Simó Vila i Sanllehí (ORL), Vilaplana i Hoyos (OFT), lògicament amb l’equip d'anestesiologia del Dr. Josep M. Vidal i el d’infermeria encapçalat per Matilde Valladares.

 

Director del Servei de Cirurgia Pediàtrica

Bernardo Núñez García