Foto de l'equip del Servei de l'Aparell Digestiu

Informació general

Consulta al cirurgià pediàtric

 

Consulta al cirurgià pediàtric

En general, arribareu a les nostres consultes externes tramesos pel vostre pediatre. El vostre centre d'atenció primària haurà tramès un document informatiu del procés del vostre fill al nostre centre, i li serà programada un dia i una hora de consulta. Podeu ampliar la informació a l'apartat "Vaig a consultes externes".

Les consultes on estem ubicats es troben a la planta baixa de l'edifici Taulí i són la número 7 i 8. No cal que truqueu a la porta, podeu esperar-vos a la sala d'espera i a les pantalles de la sala apareixerà el vostre codi de visita.


 

Si el seu fill s'ha d'operar, què cal fer?

 

Si el seu fill s'ha d'operar, què cal fer?

Una vegada confirmem que cal intervenir quirúrgicament el vostre fill, us explicarem el procés a seguir, us donarem per signar el full de consentiment de la intervenció així com uns fulls informatius sobre l'anestèsia a la qual serà sotmès. Alhora, se us informarà que cal comprovar que estigui ben vacunat.

Quan sapiguem el dia previst de la intervenció, us avisarem per telèfon o per carta del dia que heu de venir a fer-li l'analítica preoperatòria, i us informarem del dia i hora de visita amb l'anestesiòleg. Quan aneu a veure'l, ell ja disposarà del resultat de l'analítica, us farà unes preguntes i a la vegada vosaltres podreu preguntar tots els dubtes que tingueu. Ell també us informarà del dia de la intervenció, però també us avisaran per telefòn o per carta.

 

Com s'operarà? Què ha de portar?

 

Com s'operarà? Què cal portar?

  • Si el vostre fill té més d'1 any i pateix un procés com ara fimosi, hèrnia inguinal o umbilical, el més probable és que s'intervingui al Centre Quirúrgic Ambulatori (CQA).

No cal que porteu res, però sí cal que el nen acudeixi dutxat i, sobretot, amb les hores de dejú que us haurà comentat l'anestesiòleg.

Ingressarà a una primera sala anomenada 'sala d'inserció al medi'. El canviarem, li posarem un pijama, prendrem constants (temperatura, etc.) i per minimitzar la molèstia de la punxada, ja que haurem de posar-li una perfusió (un gota a gota), buscarem la millor àrea (sigui a la mà, al braç o a un altre lloc), i la cobrirem amb un preparat (EMLA, compost d'anestèsics locals). Li administrarem també un fàrmac, diferent segons l'edat, per minimitzar l'angoixa de deixar a la família i entrar al quiròfan.

Una vegada acabada la intervenció, i ja despert el nen- si bé sotmès a analgèsia-, restarà sota vigilància a la sala anomenada Unitat de Recuperació Post-Anestèsica (URPA). Comprovada la seva bona recuperació, us el tornarem a la sala de reinserció al medi, a on passarà unes hores sota vigilància amb la vostra companyia, li administrarem analgèsia si cal, li oferirem líquids al cap d'unes hores, i li controlarem les constants. En finalitzar el programa quirúrgic, el cirurgià i l'anestesiòleg vindran a veure l'estat del nen i a parlar amb vosaltres per explicar-vos la intervenció, i les normes a seguir a casa.

Restarà unes hores ingressat fins comprovar que no hi ha dolor, que tolera bé la alimentació per boca i, en general, que ha seguit una bona evolució.

Aleshores el donarem d'alta, us lliurarem un informe de la intervenció i la secretaria us donarà el dia i l'hora de la propera visita de consulta externa de control. Al cap d'unes hores us trucarem a casa per veure si tot va bé.

  • Si per motiu de l'edat o del procés del vostre fill, es considera que l'alta no pot ser el mateix dia, l'ingressarem a la 2a planta de l'edifici Taulí, i la intervenció tindrà lloc al quiròfans de la mateixa 2a planta.

 

 

 

 

 

 

Fotografia d'una mà de nadó agafant una mà adulta. © Killroy Productions