Foto de l'equip del Servei de l'Aparell Digestiu

Unitat de Cirurgia Oncològica Pediàtrica

A la Unitat de Cirurgia Oncològica Pediàtrica, pertanyent al Servei de Cirurgia Pediàtrica hi participen, segons el tipus i localització del tumor, tots els professionals del Servei.

Patologies més freqüents:

  • Anomalies i tumors vasculars
  • Neuroblastoma
  • Rabdomiosarcoma
  • Tumor de Wilms
  • Tumoracions de parts toves
  • Tumoracions pulmonars i mediastíniques
  • Tumors d'ovari
  • Tumors testiculars