Foto de l'equip del Servei de l'Aparell Digestiu

Unitat de Cirurgia Mínimament Invasiva

El Servei de Cirurgia Pediàtrica, dirigit pel Dr. Bernardo Núñez, ha apostat clarament per un tipus d'evolució quirúrgica mínimament invasiva en benefici del pacient.

En tractar-se d'un Servei de Cirurgia Pediàtrica jove però amb experiència, l'equip compta amb una formació excel·lent en cirurgia mínimament Invasiva. A més, té a pràcticament tots els seus membres formant-se i actualitzant-se constantment amb un objectiu clar: disminuir el nombre de cirurgies obertes d'aparell digestiu, toràcic i urològic.