Consulta de diagnòstic ràpid del càncer

Presentació

En aquesta consulta s'atén pacients amb anèmia, pèrdua de pes de causa inexplicada o aparició de bonys en el cos, i que el seu metge de capçalera considera que cal fer un estudi hospitalari urgent per descartar càncer.

S'hi accedeix per derivació directa del metge de capçalera o de facultatius de l'hospital.

 

Facultatiu

  • Gemma Vidal Cusidó

Ubicació, horari i contacte

Divendres al matí