Presentació

La medicina tendeix a l’especialització en àrees cada cop més específiques. Malgrat tot, els òrgans interns (cor, pulmons, ronyons, fetge, cervell,...) estan íntimament relacionats i les malalties d’un òrgan sovint repercuteixen en el funcionament dels altres.

Cal una visió global de tot l'individu per poder resoldre eficaçment molts problemes de salut. Els especialistes en Medicina Interna (internistes) fem aquesta funció en l’àmbit hospitalari.

Els internistes som els professionals que solem atendre els pacients pluripatològics, els pacients amb símptomes inespecífics que requereixen un abordatge diagnòstic complex, els pacients geriàtrics amb descompensacions agudes i els pacients amb processos que afecten a múltiples òrgans o sistemes com són les malalties infeccioses i les malalties autoimmunes.

El Servei de Medicina Interna del Parc Taulí disposa d’un equip de professionals experts en múltiples àrees de la medicina (medicina diagnòstica, malalties prevalents com la insuficiència cardíaca crònica o la insuficiència respiratòria, malalties infeccioses, malaltia tromboembòlica o malalties autoimmunes). Treballem de forma protocolitzada en equips constituïts per facultatius, infermeres i tècnics en cures auxiliars d'infermeria (TCAI). El Servei de Medicina Interna està present en les àrees d’hospitalització convencional, hospital de dia, hospitalització domiciliària i en les consultes ambulatòries del propi hospital.

La nostra missió és oferir una atenció mèdica global centrada en el pacient, de qualitat, basada en l'evidència científica i cost eficient.

Director del Servei de Medicina Interna

Ricard Comet Monte